+48 22 128 00 00

\ Referencje

Usługi: Project Management

\ Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW

Przedział wartości powyżej 100 mln

Branża energetyka

W latach 2013-2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, spółkę wchodzącą w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, w realizacji projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT.

\ Grupa ubezpieczeniowa - strategia zmiany modelu licencyjnego

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża finanse

Dla naszego Klienta, spółki z sektora ubezpieczeń, przygotowaliśmy opracowanie strategii oraz wsparliśmy proces jej realizacji, której przedmiotem była zmiana modelu licencyjnego dla czołowego rozwiązania IT (zmiana modelu utrzymania).

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu IT w modelu AGILE

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża finanse

Dla naszego Klienta, czołowej spółki z sektora ubezpieczeń, opracowaliśmy w 2014 r. komplet umów, prowadząc też negocjacje z polskim oraz amerykańskim dostawcą kluczowego rozwiązania informatycznego dla spółki (planowane wdrożenie systemu metodyką AGILE).

\ Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego

Przedział wartości 10 - 100 mln

Od 2014 r. doradzamy Klientowi, giełdowej spółce IT, w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu informatycznego u strony zamawiającej (podmiot publiczny). Wspieramy Klienta w przygotowywaniu bieżącej korespondencji projektowej oraz dokumentacji kontraktowej, weryfikacji zakresu wykonywania umowy (zgodnie i w zakresie wynikającym z SIWZ), uczestniczymy także w spotkaniach Komitetu Sterującego.

\ Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego

Przedział wartości 10 - 100 mln

W 2014 r. zostaliśmy zaangażowani przez naszego Klienta, polskiego dostawcę IT, notowanego na warszawskiej GPW, w celu rozwiązania problemów prawnych wynikłych w trakcie realizacji projektu (umowa zawarta w trybie Prawa Zamówień Publicznych). Zakres naszych prac obejmował pełnoprawny project management oraz wymagał oddelegowania do siedziby Klienta stałego zespołu prawników kancelarii. W ramach prac przeprowadzony został audyt dotychczasowego przebiegu projektu oraz strategia prawnego zabezpieczenia interesów naszego Klienta (szczególnie w zakresie odpowiedzialności za opóźnienia zaistniałe w projekcie).

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT

Przedział wartości powyżej 100 mln

Nasz Klient, czołowy operator telekomunikacyjny, powierzył kancelarii zadanie kompleksowej obsługi prawnej Programu wdrożenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Program trwał ponad 2 lata i obejmował kilkanaście indywidualnych projektów różnych modułów oprogramowania, negocjacje umów z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi, weryfikację prawną analiz wymagań technicznych dla systemu IT oraz prawną obsługę przetargu na dostawcę usług wdrożeniowych.

\ Bank - wdrożenie systemu bankowości internetowej

Przedział wartości 1-10 mln

Branża finanse

W 2013 r. dla naszego Klienta, będącego jednym z największych banków w Polsce, prowadziliśmy obsługę prawną zakupu, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego bankowości internetowej i mobilnej. Na potrzeby projektu, poza opracowaniem kompleksowego zestawu umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, prowadziliśmy również niemal półroczne negocjacje, zakończone ostatecznym podpisaniem umów. Cechą charakterystyczną tego projektu była obecność dużej ilości usług IT różnych dostawców, które złożyły się na końcowy system informatyczny. Obecna przy tym była konieczność uwzględnienia specyfiki outsourcingu usług bankowych.

\ Międzynarodowy dostawca IT - kompleksowa obsługa outsourcingu IT w bankowości

Przedział wartości nie dotyczy

Branża finanse

Dla naszego Klienta, dostawcy IT dla sektora finansowego, świadczyliśmy w 2014 r. kompleksową obsługę prawną, w skład której wchodziło opracowanie dokumentów wewnętrznych, obsługa umów oraz prawnych zagadnień outsourcingu bankowego.

\ Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP

W ramach usług naszej kancelarii zapewniamy Klientowi, czołowemu światowemu dostawcy rozwiązań IT w obszarze GIS, codzienne wsparcie prawne zorientowane na analizę i negocjacje umów IT, obsługę postępowań sądowych oraz przetargów w obrębie zamówień publicznych.

\ Polski dostawca IT - kompleksowa obsługa projektu wdrożeniowego

Przedział wartości 10 - 100 mln

Dla naszego Klienta, polskiej spółki giełdowej (dostawcy IT), od 2014 r. świadczyliśmy obsługę prawną dużego projektu wdrożeniowego, w tym sporów dotyczących zakresu prac, zamówień dodatkowych i zasad współdziałania.

  • 1
  • 2