+48 22 128 00 00

\ Referencje

\ Cykl szkoleń z budowy sieci szerokopasmowych

Przedział wartości nie dotyczy

W 2015 roku zrealizowaliścmy cykl ponad 60 szkoleń z zakresu budowy telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i współfinansowanych ze środków europejskich. Szkolenia dotyczyły obsługi procesu inwestycyjnego, zajęcia pasa drogowego, elementów geodezyjnych i planistycznych oraz technicznych aspektów budowy sieci telekomunikacyjnych. Na terenie całej Polkski w szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele administacji publicznej oraz przedsiębiorców realizujących projekty szerokopasmowe.

\ Codzienne wsparcie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Przedział wartości nie dotyczy

Branża energetyka

Od 2013 roku stale wspieramy naszego Klienta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, doradzając przy tworzeniu ofert, weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz reprezentując Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzimy także szkolenia dla zespołu sprzedażowego.