Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Tylko do przetwarzania

Kopie zapasowe systemów informatycznych nie stanowiły dotąd przedmiotu nadzwyczajnego zainteresowania prawników. Owszem, w niektórych sektorach pojawiły się regulacje quasi-prawne dotyczące ich sporządzania (np. sektor bankowy), ale takie regulacje to raczej wyjątek niż reguła. Stan ten uległ jednak zmianie w drugiej połowie 2009 roku, wraz z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I OSK 633/08). Rozstrzygnięcie dotyczyło przetwarzania danych osobowych w kopii zapasowej systemu informatycznego w sytuacji, gdy odpadła podstawa przetwarzania danych w systemie. Przedstawiając problem bardziej obrazowo: do systemu wprowadzane są dane osobowe, które przedsiębiorca ma prawo przetwarzać (np. dane klientów, pracowników etc.). W ramach backupowania dane zapisywane są w kopii zapasowej. Po jakimś czasie znika podstawa przetwarzania danych osobowych w systemie (np. klient wycofuje zgodę na ich przetwarzanie), a więc dane z systemu zostają usunięte. Pozostają natomiast dane zapisane w kopii zapaso ...