Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. III.

„U podstaw wszystkich problemów z projektami leży fakt, że ktoś komuś o czymś ważnym nie powiedział.” Rozpoczynający artykuł cytatem z Kenta Becka, twórcy tzw. Programowania Ekstremalnego oraz współautora Manifestu Agile, w doskonały sposób podkreśla znaczenie współpracy zespołu, jako czynnika decydującego o sukcesie bądź porażce projektu. Dobrze napisana umowa, precyzująca między innymi zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność poszczególnych ról projektowych w ramach Zespołu Scrumowego z pewnością ułatwi ich efektywną współpracę, tym samym zwiększając szanse na sukces projektu. A jak to zrobić? Odpowiedzi na to pytanie chcielib ...

Autorzy:

Pułapki w umowach o pozycjonowanie

Konieczność pozycjonowania stron WWW jest obecnie niemal tak oczywista jak prowadzenie działań marketingowych. Część firm pozycjonuje swoje strony samodzielnie, jednak spora część zleca to zadanie na zewnątrz, zawierając umowy o pozycjonowanie. Zazwyczaj to firma pozycjonerska proponuje treść umowy, która następnie jest negocjowana i podpisywana. Na jakie aspekty umowy należy zwrócić szczególną uwagę? Najmniej wysublimowaną pułapką jest ograniczenie odpowiedzialności pozycjonera wyłącznie do jego starannego działania. W zamian za (stałą) opłatę miesięczną pozycjoner będzie się starał, ale nie gwarantuje wyników. Wszystko to jest, oczywiście, zgodne z prawem, ale niekorzystne dla klienta. Na szczęście tego typu zapisy pojawiają się coraz rzadziej, przede wszystkim z uwagi na czujność klientów i ich uwrażliwienie na wszelkie jawne ograniczenia odpowiedzialności firm SEO. Skupmy się zatem na bardziej wysublimowanych technikach, w których pozycjoner jednak "zobowiązuje się" do osiągnięcia wyników. ...

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. II

Agile Jako odpowiedź na problemy związane z realizacją projektów IT w modelu kaskadowym powstała metoda Agile, będąca wspólnym zbiorem zasad dla tzw. zwinnych (z ang. agile) metodyk wytwarzania oprogramowania (np. Scrum, Programowanie Ekstremalne, DSDM, Feature Driven Development, itp.). Podstawowe założenia modelu Agile zostały opracowane w 2001 roku i ogłoszone w tzw. Manifeście Agile. Twórcy Manifestu Agile zgodnie uznali, że na podstawie własnych doświadczeń, wytwarzając oraz pomagając innym wytwarzać oprogramowanie, przedkładają: Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia. Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Autorzy Manifestu dodali również, że jakkolwiek doceniają to, co wymieniono po prawej stronie, to jednak bardziej cenią to, co zostało wskazane po stronie lewej. Zastosowani ...

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. I.

Wstęp Wdrożenia systemów informatycznych to zdecydowanie jedne z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć w branży IT. Ta oczywista oczywistość znajduje swoje potwierdzenie chociażby w kosztach związanych z realizacją wdrożeń oraz skalą ryzyka wynikającą z ewentualnego niepowodzenia projektów wdrożeniowych. Dla każdego, kto choć raz brał udział w tego rodzaju przedsięwzięciu, nie stanowi już zaskoczenia długość prowadzonych - w ramach wdrożeń - negocjacji, czy grubość dokumentacji towarzyszącej projektowi wdrożeniowemu. Z tych samych względów, wdrożenia informatyczne stosunkowo rzadko kończą się pełnym sukcesem. Jak wynika z publikowanego przez The Standish Group raportu za rok 2013 tylko 39% wdrożeń IT zostało pomyślnie zrealizowanych, jednocześnie 18% zakończyło się całkowitą klęską, a aż 43% zostało zrealizowanych z tzw. problemami (przekroczony budżet, przekroczony harmonogram, rezultat końcowy nieodpowiadający wymaganiom). Studium przypadków Skutki takich ni ...