Strategia i metodyka wdrożenia sztucznej inteligencji (AI) w organizacji

Biznes/Technologia/Prawo

AI Desk Maruta Wachta, IDC oraz Aigorithmics sp. z o.o. zapraszają na webinar dotyczący strategii i wdrożenia rozwiązań AI w organizacji.


Webinar z 17.12.2020

Wdrożenie systemu AI traktować należy jako element procesu transformacji cyfrowej, którego sprawna realizacja wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania, technologii i prawa. Skuteczne wdrożenie AI wymaga między innymi wyboru odpowiedniego rozwiązania, przeprowadzenie oceny prawnej możliwości i uwarunkowań wdrożenia oraz zastosowanie odpowiedniej metodyki pracy.

Podstawę czy inspirację do wyboru odpowiedniego rozwiązania AI stanowić może uprzedni benchmarking organizacji względem działalności konkurentów lub zapoznanie się z propozycjami POC.

Kluczowe jest przy tym zapewnienie zgodności realizacji projektu wdrożenia AI na wszystkich jego etapach, od zebrania danych i trenowania modeli AI, po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania AI z szeregiem regulacji prawnych (w tym RODO, prawem własności intelektualnej) oraz zasadami etyki.

W trakcie webinaru przedstawimy:

 • rolę, zasady tworzenia i implementacji strategii wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji
 • możliwości benchmarkingu organizacji względem konkurencji w zakresie rozwiązań AI
 • dobre praktyki dotyczące wyboru obszaru biznesowego do wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji
 • metodykę wdrażania AI oraz integracji z procesami biznesowymi w organizacji, wspartą przykładami konkretnych wdrożeń
 • wymagania i uwarunkowania etyczne i prawne związane z wdrożeniem systemów AI, w tym:
  • wyzwania prawne związane z przetwarzaniem danych na potrzeby trenowania modeli AI
  • wyzwania Ethics by Design oraz Privacy by Design w kontekście wdrażania AI
  • modele umów na wdrożenie rozwiązań AI