Ochrona sygnalistów w praktyce

Warsztaty online o tym, jak wdrożyć nowe wymagania w Twojej organizacji

Zapraszamy do udziału w całodniowych warsztatach poświęconych wdrożeniu wymagań dot. ochrony sygnalistów. W trakcie warsztatów podzielimy się naszymi doświadczeniami z podobnych projektów, omówimy projekt ustawy dotyczącej sygnalistów, przekażemy wskazówki dotyczące jej stosowania i pokażemy przykłady narzędzi, które wspomagają obsługę zgłoszeń sygnalistów. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma wzory dokumentacji i materiałów wdrożeniowych omawianych w trakcie spotkania.


z 30.11.2021

Program

09.30–10.15

Przygotowanie i zaplanowanie projektu wdrożeniowego

10:15-12:00

Przygotowanie wymaganych regulacji wewnętrznych

12:00-13:00

Ogłoszenie nowych regulacji, polityka komunikacyjna i szkoleniowa

13:00-13:30

Przerwa

13.30–14.30

Ustanowienie kanałów komunikacji i praktyczne uwagi dot. odbioru i obsługi zgłoszeń

14.30–15.15

Wymagania wynikające z RODO: zmiany w RCP, klauzula informacyjna, analiza ryzyka

15.15–16.00

Porównanie przykładowych

Kontakt

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach wynosi 690 PLN netto + VAT. Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz online lub mailowo. Informacje dodatkowe pod numerem tel. 795 539 369