Nie tylko e-podpis

Narzędzia i wyzwania HR-u bez papieru

Realizowanie procesów w sposób elektroniczny nie zawsze oznacza konieczność zakupienia kompleksowego systemu teleinformatycznego do obsługi cyfrowego HR. Ważniejsze jest dokładne zdiagnozowanie potrzeb i celów organizacji. Jeżeli już zdecydujemy się na podążanie drogą cyfryzacji i wiemy, jaki cel chcemy osiągnąć, możemy zastanowić się nad konkretnymi rozwiązaniami, a jest ich wiele!


Webinar z 13.10.2020

W trakcie webinaru Nie tylko e-podpis – narzędzia i wyzwania HR-u bez papieru dowiesz się:

  • Jak podejść do wykorzystywania narzędzi z zakresu paperless w HR?
  • Jakie są rodzaje i możliwe zastosowania podpisów elektronicznych?
  • Jak działają i jak można wykorzystać platformy do podpisywania i zatwierdzania dokumentów?
  • Co to jest środek identyfikacji elektronicznej i jak z niego korzystać?
  • Czym jest pieczęć elektroniczna?
  • Jak można wykorzystać elektroniczne znaczniki czasu w procesach HR bez Papieru?