Maruta FinTech

Na styku finansów i technologii

Zapraszamy na otwarty cykl trzech webinarów poświęcony zagadnieniom z zakresu FinTech. Porozmawiamy o możliwościach, wyzwaniach i zagrożeniach na styku finansów i technologii. Na pierwsze spotkanie zapraszamy jeszcze w październiku.


cykl z 22.12.2022

Dla kogo

Cykl skierowany jest w szczególności do przedstawicieli banków, dostawców usług płatniczych, instytucji pożyczkowych, dostawców w obszarze walut wirtualnych, firm inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, dostawców rozwiązań technologicznych.

Program

27.10.2022 r. | Nowe technologie z perspektywy AML/CFT. Kryptoaktywa, sztuczna inteligencja i outsourcing

Szkolenie poświęcone będzie wyzwaniom związanym z rozwojem nowych technologii, które z jednej strony pozwalają na automatyzację i poprawę efektywności wielu procesów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a z drugiej mogą być też źródłem wyzwań w tym kontekście. W trakcie szkolenia omówione zostaną trendy w zakresie wykorzystania nowych technologii oraz podejście EBA do outsourcingu procesów AML/CFT, jak również kwestie związane z kryptoaktywami, w tym nowymi obowiązkami dla dostawców pośredniczących w obrocie, które wynikają zarówno z ustawy o AML/CFT, jak i projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/847. W trakcie poruszone zostaną także wybrane kwestie związane z Informacją uzupełniającą do Stanowiska UKNF z 2 czerwca 2020 r.

24.11.2022 r. | AI & Data Governance w praktyce instytucji finansowej

Szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z prawnym i regulacyjnymi aspektami wdrażania rozwiązań opartych o uczenie maszynowe i głębokie (AI). W jego trakcie poruszone zostaną także zagadnienia związane z praktycznym aspektem zastosowań AI na potrzeby instytucji finansowych, w tym w zakresie przeciwdziałania fraudom, ocenie zdolności kredytowej czy personalizacji produktów. Przedstawione zostaną także takie aspekty jak budowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających na zarządzanie bezpieczeństwem AI w instytucji.

22.12.2022 r. | Sektor innowacji finansowych w obliczu zmian prawno-regulacyjnych w obszarze nowych technologii – przegląd

Podsumowanie najważniejszych aktów prawnych i regulacyjnych, jak również projektów, które będą miały znaczenie dla instytucji finansowych w 2023 roku. Wśród omawianych regulacji znajdą się m.in. rozporządzenie eIDAS2, Data Governance Act, Digital Operational Resilience Act czy dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego oraz krajowe ustawy, w tym dotyczące pożyczek i usług płatniczych.

Prowadzący

Michał Kulesza

Partner, w kancelarii kieruje pracami Zespołu Regulacji i Technologii Finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z IT. Świadczy stałą obsługę dla podmiotów z sektora finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych (np. EBA, DORA, wytyczne KNF), outsourcingu IT, digitalizacji oraz usług cloud – zarówno po stronie zamawiających, jak też dostawców rozwiązań dla podmiotów z sektora regulowanego. Prowadził unikalne projekty o wartości ponad 10 miliardów złotych, w tym negocjował umowę dotyczącą budowy regionów Google i Microsoft w Polsce.

Dr Michał Nowakowski

Prawnik z zamiłowaniem do nowych technologii, a także CEO w start-upie Ceforai zajmującym się implementacją etycznej sztucznej inteligencji. Posiada doświadczenie bankowe oraz nadzorcze (KNF, BFG, NBP). Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji, w tym PSD2. Autor książki „Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych” oraz redaktor naukowy komentarza do ustawy o AML/CFT wydawnictwa Wolters Kluwer, który ukaże się w styczniu 2023 r.


Zapisy

Spotkania odbywają się online w godzinach 10:00 – 11:00, a udział w nich jest bezpłatny. Aby wziąć udział należy zarejestrować się poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.