Indirect Access/Digital Access

Zarządzanie ryzykiem licencyjnym w umowach na oprogramowanie SAP

W trakcie webinara, przybliżymy Państwu najpowszechniejsze problemy, pojawiające się w umowach licencyjnych na oprogramowanie SAP. Pokażemy też, jak w praktyczny sposób podejść do zarządzania ryzykiem związanym z Indirect Access/Digital Access na przykładzie platformy Snow Software.


Webinar z 01.07.2020

Porozmawiamy o:
a. Wyzwaniach we współczesnych umowach licencyjnych.
b. Wskażemy zagrożenia wynikające z polityki SAP w zakresie Indirect Access/Digital Access, z przybliżeniem podobieństw i różnic pomiędzy tymi modelami licencjonowania.
c. Tym, jak narzędzie Snow pozawala na zarządzanie licencjami:
– Per User,
– Per Engine.
d. Możliwości zaadresowania problemu Indirect Access w Snow:
– Indykatory Indirect Access,
– Wskazanie ryzyka indirect access (RFP i http).