eIDAS w działalności banków spółdzielczych

Celem webinarium jest omówienie możliwości wprowadzenia rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem eIDAS w bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań zarówno w obszarze prawnym jak i biznesowym. Znaczenie eIDAS i usług zaufania w bankowości w sektorze finansowym stale wzrasta. Spośród najistotniejszych zastosowań usług zaufania w sektorze usług finansowych należy wskazać:


Webinar z 23.07.2020

Znaczenie eIDAS i usług zaufania w bankowości w sektorze finansowym stale wzrasta. Spośród najistotniejszych zastosowań usług zaufania w sektorze usług finansowych należy wskazać:

  • weryfikację tożsamości klienta i zgodność z wymaganiami „KYC” i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy,
  • ułatwienie otwierania nowych rachunków bankowych i finansowych oraz dostępu do rachunków dzięki zdalnej i zaufanej identyfikacji klientów,
  • możliwości zdalnego zawierania umów o usługi finansowe z klientami,
  • szybką i bezpieczną wymianę poufnej dokumentacji, przy wykorzystaniu usług doręczenia elektronicznego.

Uczestnicy webinarium uzyskają wiedzę nt.:

  • podstawowych narzędzi rozwiązań zdalnego prowadzenia działalności (np. podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, eID)
  • możliwych zastosowań powyższych narzędzi w Banku spółdzielczym
  • dostępnych na rynku rozwiązań oraz praktycznych zagadnień związanych z ich wdrażaniem.

Uczestnicy webinarium otrzymają ponadto opracowanie (w postaci dokumentu PDF) zawierającego omówienie podstawowych zagadnień omawianych w ramach webinarium.