DPO meeting 2022

Wy pytacie, my odpowiadamy

Wykonywanie funkcji IOD przypomina slalom pomiędzy wymogami wynikającymi z przepisów prawa, funkcjonalnościami systemów IT, środkami bezpieczeństwa, stanowiskami organów nadzorczych, oczekiwaniami „biznesu” i w wielu przypadkach rozwiązaniami narzuconymi przez grupę kapitałową. Bardzo łatwo w tym wszystkim się pogubić.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w I edycji DPO Meetingu – trzydniowego wydarzenia, podczas którego skupimy się wyłącznie na praktycznych aspektach pracy IOD.

Dlaczego warto?

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o przykłady, z którymi na co dzień zmagają się IOD. Gwarantujemy maksymalnie praktyczne podejście prowadzących oraz możliwość pracy na case’ach zgłaszanych przez Uczestników. Podzielimy się naszymi pomysłami na budowanie efektywnych procesów zgodności, wskażemy nasze podejście do priorytetyzacji zadań, damy przykłady na optymalizacje w konkretnych organizacjach. Ponadto, mając na uwadze, że prawdziwa praca IOD polega na regularnych kontaktach interpersonalnych, podzielimy się z Państwem naszymi rozwiązaniami z zakresu psychologicznych aspektów pracy IOD.

Uwaga: udział w warsztatach gwarantuje zdobycie punktów w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów i radców prawnych.

Program

Pierwsze dwa dni poświęcimy warsztatom prawnym prowadzonym wg naszej autorskiej koncepcji, zbudowanej na bazie wieloletnich doświadczeń prowadzących. Opiera się ona na założeniu, że to uczestnicy wyznaczają ramy dyskusji w poszczególnych panelach, co najlepiej obrazuje motto wydarzenia „Wy pytacie, my odpowiadamy”. Nie pominiemy też istotnych zagadnień bieżących: wymogów UODO dot. roli IOD czy zmian w podejściu do oceny ryzyka naruszeń.

Trzeci dzień będzie miał charakter praktycznego warsztatu, prowadzonego przez Witolda Siekierzyńskiego, psychologa ekonomicznego i praktyka komunikacji. Wspólnie z nim omówimy i przetrenujemy sztuki i sztuczki komunikacyjne przydatne w pracy IOD. Dowiesz się zarówno jak skutecznie stawiać granice i egzekwować wymagania w sposób dyplomatyczny i budujący porozumienie, jak i poznasz jakie role przyjmują osoby w firmie (biznes, technologia, etc.) w kontaktach z IOD i jak zamieniać role destrukcyjne na budujące korzystne relacje.

W trakcie warsztatów dowiesz się m.in.:

jak budować sprawny system obsługi wniosków podmiotów danych;

w jaki sposób raportować postęp prac do zarządów;

jakie czynności mogą skutkować wystąpieniem konfliktów interesów;

jak dokonać oceny LIA;

w jaki sposób budować niezbędną dokumentację;

jak radzić sobie z problemami przy ocenie powagi naruszeń i ich raportowaniu;

w jaki sposób dokonywać oceny TIA;

jak dokonywać oceny ryzyka (PIA, privacy by design);

jak zapewnić rozliczalność podejmowanych działań;

jak przygotować i realizować plan utrzymania zgodności w organizacji;

w jaki sposób przeprowadzać audyty i sprawdzenia;

jak ułożyć zasady współpracy z „grupowym DPO”;

jak radzić sobie z naciskami ze strony „biznesu”;

czy IOD może być szefem projektu dotyczącego zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych;

jak przygotować się do kontroli PUODO;

jak wyeliminować konflikt interesów przy łączeniu funkcji IOD z innymi zadaniami;

jak udokumentować spełnienie wymogów PUODO wobec IOD.

Psychologiczne aspekty pracy IOD:

jak stawiać granice i egzekwować ustalenia dbając o relacje;

jak reagować na krytykę i trudne informacje zwrotne w sposób dyplomatyczny i budujący porozumienie;

jakie role przyjmują ludzie w relacjach z innymi i jak zamieniać role destrukcyjne na budujące korzystne relacje;

jak zastosować zdobyte umiejętności – ćwiczenia oparte o case study dopasowane do codziennych wyzwań z jakimi stykają się IOD.

Prowadzący

Monika Gierałtowska-Karpowicz

Radca prawny, ekspert ds. ochrony danych osobowych i ochrony informacji. Doświadczenie zdobyła jako wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także jako współpracownik jednej z warszawskich firm konsultingowych. W ostatnich latach skupia się na doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów sektora finansowego oraz w obszarze HR. Aktywnie pełni funkcję IOD na rzecz różnych podmiotów.

Marcin Cwener

Adwokat, ekspert ds. ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013. Były pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Autor licznych publikacji nt. ochrony danych osobowych i RODO. Od ponad 10 lat zajmuje się ochroną danych osobowych – pełni funkcję IOD i odpowiada za wdrożenia i utrzymanie zgodności RODO w największych podmiotach w branży energetycznej, produkcyjnej i jednej z największych instytucji finansowych w Polsce.

Gość specjalny

Witold Siekierzyński

Ekspert marketingu, public relations i komunikacji rynkowej. Psycholog ekonomiczny, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończonych z wyróżnieniami kursów – London School of Public Relations, a także Retoryki Praktycznej i Krytyki w IBL PAN. Od ponad dwudziestu lat wykładowca akademicki, czynny współpracownik Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Prowadzi badania i jest na ostatnim etapie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Tematem jego pracy doktorskiej jest „Wpływ obecności rywala na awersję do straty w decyzjach ekonomicznych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży telekomunikacyjnej i finansowej, realizując międzynarodowe projekty, m.in. rozwijające usługi płatnicze w grupach Orange i Deutsche Telekom. Przez kilkanaście lat jako manager i niezależny konsultant prowadził i wspierał liczne projekty z zakresu marketingu relacji, programów lojalnościowych oraz innowacji i usług profesjonalnych dla biznesu.

Obecnie pracuje u jednego z agentów rozliczeniowych, u którego kieruje Biurem Komunikacji odpowiedzialnym za obszar Europy Środowo-Wschodniej. Jest pomysłodawcą i współtwórcą jednego z najważniejszych dla branży płatniczej badań – Postaw Polaków wobec form płatności oraz międzynarodowego badania – Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?

Prywatnie pasjonuje się fotografią przyrodniczą, aktywnie uprawia sport oraz czyta. Chętnie udziela się społecznie, szczególnie w obszarze kultury.

Informacje organizacyjne

Spotkanie odbędzie się w malowniczo położonym Hotelu 500, na brzegu Jeziora Zegrzyńskiego koło Warszawy. Hotel jest bardzo dobrze skomunikowany z Centrum Warszawy. W ofercie Hotelu znajduje się szereg atrakcji, w tym wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Formuła wydarzenia umożliwia swobodną wymianę doświadczeń i opinii oraz networking w luźnej i niezobowiązującej atmosferze.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały wykorzystywane w trakcie spotkania, które ułatwiają wykonywanie funkcji IOD. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach.

FORMA: Warsztaty stacjonarne

TERMIN: 9 – 10 czerwca 2022 r., godz. 10:00–17:00, 11 czerwca 2022 r. godz. 9:00-15:00

MIEJSCE: Zegrze, ul. Warszawska 31a. (około 30 km od Dworca Centralnego w Warszawie)

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest opłacenie kosztów udziału nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Koszt udziału jednej osoby w warsztatach oraz noclegu wynosi:

3.100 PLN netto (+VAT) – przy opłaceniu szkolenia do 7 maja 2022 r.

3.100 PLN netto (+VAT) – w przypadku zgłoszeń dla podmiotów zgłaszających więcej niż 1 uczestnika.

3.500 PLN netto (+VAT) – przy opłaceniu szkolenia po 7 maja 2022 r.

Cena obejmuje udział 1 osoby w warsztatach (w tym  komplet materiałów szkoleniowych), zakwaterowanie w Hotelu w pokojach 1 i 2-osobowych, w tym śniadania, lunche i kolacje (2 doby hotelowe, 9-11 czerwca 2022 r.) oraz możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu warsztatów.

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na szkolenie (w razie potrzeby możemy pomóc w organizacji transportu do Hotelu). Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez noclegu w Hotelu. Gdybyście byli Państwo zainteresowani tą opcją, prosimy o kontakt bezpośredni w celu uzgodnienia szczegółów.

Zapisy i kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rodo@maruta.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej
do dnia 6 czerwca 2022 r. Wszelkie pytania dot.
wydarzenia prosimy kierować mailowo
lub telefonicznie pod numerem
telefonu +48 787 858 792

Formularz

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maruta Consuling  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684. Dane osobowe osób zainteresowanych udziałem w DPO Meeting 2022 oraz jego uczestników przetwarzane będą w celach związanych z organizacją warsztatów ich rozliczeniem oraz wewnętrznych celach administracyjnych Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się tutaj.