Chmura w finansach, rynek, regulacje, pandemia.

Wiele instytucji finansowych stanęło przed obiektywną koniecznością pilnego wdrożenia rozwiązań chmurowych. I przy awaryjnych, i przy najbardziej planowych migracjach chmurowych, wyzwaniem były, są i będą regulacje prawne i wytyczne nadzoru. Przy wszystkich zaletach chmury, to jednak aplikacje, dane, systemy przechodzą pod (choćby częściową) kontrolę dostawcy.


Webinar z 09.06.2020

W gronie prawników i ekspertów zajmujących się takimi wdrożeniami chcemy podyskutować, wymienić się doświadczeniami, posłuchać Państwa uwag i pytań. Bardziej spotkanie niż szkolenie, inicjatywa oddolna, prywatna. Ciekawie wyszła nam podobna dyskusja na dwulecie RODO, chcemy teraz spróbować o chmurze w tym samym stylu.