Chmura meeting (3/5) – Chmura regulowana /KNF/szacowanie ryzyka

Czyli jak to się robi w sektorze finansowym. Regulacje

Sektor finansowy jest najbardziej dojrzały z punktu widzenia szacowania ryzyka chmurowego. Częściowo wynika to z graczy wagi ciężkiej, którzy chmurę kupują, częściowo z regulacji nadzoru. Omówimy dwa zagadnienia: po pierwsze, jak to jest z tymi wdrożeniami w sektorze.


Webinar z 08.04.2020

Pobierz materiały dołączone do wydarzenia

Jakie wyzwania mają banki, jakie zakłady ubezpieczeń, ale przede wszystkim jak można przyśpieszyć migrację w czasach wymagających szybkich wdrożeń (cudów nie ma, ale trochę pomysłów jest). Po drugie, co nie-sektor może wziąć z sektora, z podejścia opisanego w KNF i metodach szacowania ryzyka. W mojej opinii bardzo wiele.