+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Marcin Maruta

Marcin heads our IT Contracts practice. He is an intellectual property and IT law expert. Marcin has more than 20 years of experience in providing advisory services to both the ICT service providers and customers. Over the past two decades, he has been advising on the most complex and groundbreaking transactions of recent years worth over PLN 10 billion. He is a lecturer in IT Law at the University of Warsaw, Warsaw School of Economics (SGH), the Polish Academy of Sciences (PAN) and Kozminski University. Marcin is a member of ITechlaw and an arbitrator at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Computer Science and Telecommunications (PIIT). Recommended in Chambers Europe.

Show all (57)
\ Projects
 • Spółka giełdowa - wdrożenie systemu WMS
 • Polska firma telekomunikacyjna - kompleksowa analiza wdrożenia łączności dyspozytorskiej
 • Grupa energetyczna - doradztwo dotyczące częstotliowści radiowych
 • Grupa hotelowa - doradztwo dot. usług telekomunikacyjnych
 • Ministerstwo - warsztaty dotyczące prawa telekomunikacyjnego
 • Operator telekomunikacyjny - doradztwo legislacyjne w obszarze PT
 • Operator telekomunikacyjny - porozumienie dotyczące roszczeń międzyoperatorskich
 • Operator telekomunikacyjny - umowa międzyoperatorska MVNO
 • Operator telekomunikacyjny - umowa MVNO typu full MVNO
 • Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu IT w modelu AGILE
 • Grupa ubezpieczeniowa - wzory kluczowych umów IT
 • Polska firma telekomunikacyjna - analiza stworzenia telekomunikacyjnej infrastruktury energetycznej
 • Grupa energetyczna - pakiet opinii nt. współkorzystania z infrastruktury
 • Organ regulacyjny - raport dotyczący regulacji rynku telekomunikacyjnego
 • Grupa energetyczna - prace legislacyjne
 • Operator telekomunikacyjny - porozumienie międzyoperatorskie
 • Operator telekomunikacyjny - pakiet opinii nt. współkorzystania z infrastruktury
 • Operator telekomunikacyjny - umowa o roamingu krajowym
 • Operator telekomunikacyjny - umowa o roamingu krajowym
 • Grupa energetyczna - kompleksowa obsługa outsourcingu systemu billingowego
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie głównego systemu IT
 • Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne
 • Grupa energetyczna - doradztwo w procesie regulacji działalności telekomunikacyjnej
 • Duże polskie miasto - analiza roszczeń wobec dostawcy energii
 • Operator telekomunikacyjny - doradztwo legislacyjne
 • Operator telekomunikacyjny - opinia prawna dot. roszczeń międzyoperatorskich
 • Operator telekomunikacyjny - opracowanie strategii współpracy międzyoperatorskiej
 • Operator telekomunikacyjny - umowa MVNO typu branded reseller
 • Międzynarodowy producent oprogramowania - doradztwo legislacyjne
 • Autor bestsellerów literackich - spór z wydawcą
 • IT operatora pocztowego - umowa wdrożeniowa oprogramowania
 • Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu IT
 • Polski dostawca IT - kompleksowa obsługa projektu wdrożeniowego
 • Polski dostawca IT - spór o bezprawne rozpowszechnienie oprogramowania
 • Konsorcjum spółek budowlanych - rozliczenie jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych
 • Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania
 • Centrum medyczne - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Bank - arbitraż dot. nienależytego wykonania wdrożenia IT
 • Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wdrożenie systemu finansowego
 • Polski dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • IT operatora pocztowego - cyfrowe usługi pocztowe
 • IT operatora pocztowego - opinia prawna dot. elektronicznego obiegu dokumentów
 • Polski dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Grupa Energetyczna - audyt umów IT w grupie kapitałowej
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu IT w modelu AGILE
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu do obsługi HR
 • Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego
 • Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego
 • Grupa energetyczna - pomoc prawna przy wyborze systemu CRM
 • Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW
 • Grupa energetyczna - wdrożenie GIS
 • Spółka giełdowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania
 • Operator telekomunikacyjny - renegocjacje pakietu umów IT
 • Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT
 • Operator telekomunikacyjny - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT