+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Autor bestsellerów literackich - spór z wydawcą

Reference value 1-10m

Industry Services

W 2014 r., dla jednego z Klientów, kancelaria Maruta i Wspólnicy świadczyła usługi mediacyjne oraz wsparcie w postępowaniu procesowym, jakie toczyło się w związku z należytym wykonaniem umowy wydawniczej.

\ IT operatora pocztowego - umowa wdrożeniowa oprogramowania

Reference value 10-100m

Industry Services

W latach 2012-2014 doradzaliśmy Klientowi, który aktywnie rozbudowywał informatyczną platformę umożliwiającą świadczenie cyfrowych usług pocztowych. Nasze wsparcie objęło m.in. przygotowanie umów wdrożeniowych i serwisowych kilku systemów, a następnie kluczowe negocjacje z dostawcami rozwiązań IT.

\ IT operatora pocztowego - zestaw umów wdrożeniowych

Reference value n/a

Industry Services

Dla naszego Klienta, spółki świadczącej cyfrowe usługi pocztowe, przygotowaliśmy wzory umów wdrożeniowych i serwisowych do uniwersalnego stosowania w przetargach. Wzory zostały przygotowane w języku polskim oraz angielskim.

\ IT operatora pocztowego - wdrożenie kluczowego systemu IT

Reference value 1-10m

Industry Services

W 2014 roku dla naszego Klienta, świadczącego innowacyjne usługi na rynku telekomunikacyjnym, prowadziliśmy obsługę projektu, którego celem było wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego – kluczowego z punktu widzenia przedmiotu działalności Klienta. Projekt zakładał opracowanie projektów umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz reprezentowanie interesów naszego Klienta podczas negocjacji warunków realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. W efekcie kilkumiesięcznych negocjacji udało się ustalić finalne brzmienie umów, w kształcie satysfakcjonującym naszego Klienta.

\ Grupa energetyczna - zakup licencji ERP dla grupy kapitałowej

Industry Energy

W 2011 r. zespół kancelarii Maruta i Wspólnicy doradzał Klientowi, spółce sektora energetycznego, w zakupie licencji na oprogramowanie klasy ERP. Była to jedna z największych transakcji tego typu w Polsce.

\ Grupa energetyczna - wdrożenie systemu ERP

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2012 r. zostaliśmy zaangażowani przez naszego Klienta w proces wyłonienia dostawcy IT wdrażającego moduły oprogramowania klasy ERP dla grupy kapitałowej. Celem było wyeliminowanie wymagań prawnych, które istotnie zwiększają ryzyko dostawców IT (np. nieoptymalnie opisanych wymagań odpowiedzialności, kar umownych, zbędne zabezpieczenia, etc.), a nie przekładają się na korzyści w zakresie bezpieczeństwa prawnego. Proces został zakończony pełnym zadowoleniem Klienta, a ceny zaoferowane w ofertach końcowych przez dostawców były istotnie niższe niż ceny oferowane w ofertach wstępnych.

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu IT

Reference value over 100m

Na przełomie 2012/2013 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy doradzała spółce z branży telekomunikacyjnej w negocjacjach umowy outsourcingowej. Przedmiotem zainteresowania był dział IT spółki, którego funkcje miały zostać zastąpione świadczeniem usług przez jeden z międzynarodowych koncernów. Usługi były świadczone w języku angielskim.

\ Polski dostawca IT - kompleksowa obsługa projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

Dla naszego Klienta, polskiej spółki giełdowej (dostawcy IT), od 2014 r. świadczyliśmy obsługę prawną dużego projektu wdrożeniowego, w tym sporów dotyczących zakresu prac, zamówień dodatkowych i zasad współdziałania.

\ Międzynarodowy operator telekomunikacyjny - umowa billing as a service

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, świadczyliśmy w 2014 r. obsługę prawną negocjacji umów z dwoma dostawcami usług IT, w zakresie uruchomienia billing as a service.

\ Grupa Energetyczna - wdrożenie systemu IT

Reference value 1-10m

Industry Energy

Na przełomie roku 2013/2014 kancelaria wspierała Klienta w postępowaniu na wyłonienie dostawcy infrastruktury IBM Cognos Business Intelligence. Projekt obejmował sporządzenie oraz wynegocjowanie umowy wdrożeniowej i serwisowej, a także umowy licencyjnej z podmiotem międzynarodowym. W ramach negocjacji uzyskano dla Klienta korzystne warunki biznesowe w zakresie międzynarodowych umów na poszczególne produkty infrastruktury.