+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Spór dotyczący wdrożenia IT

Reference value over 100m

Industry IT

W 2015 roku kancelaria doradzała Klientowi - polskiemu dostawcy IT - w sporze sądowym dotyczącym wdrożenia kompleksowego portalu internetowego będącego wirtualnym odzwierciedleniem jednego z województw. Spór zakończył się ugodą.

\ Wzory umów IT

Reference value n/a

Industry Energy

W 2015 roku kancelaria sporządza dla Klienta - CUW grupy energetycznej - kompleksowy zbiór wzorów umów IT, obejmujących m.in. wdrożenie, serwis, utrzymanie, licencje, dostawę etc.

\ Cykl szkoleń dotyczących prawa IT

Reference value n/a

Industry Energy

W 2015 roku na zlecenie naszego Klienta-Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT czołowej Grupy Energetycznej- przeprowadziliśmy cykl szkoleń obejmujących prawne aspekty kontraktów IT [wdrożenie, utrzymanie, umowy Agile], w tym w obszarze praw własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. W ramach warsztatów przekazaliśmy personelowi Klienta unikatową wiedzę w ww. obszarach, mającą background w postaci kilkuset projektów informatycznych, w których braliśmy czynny udział.

\ Wdrożenie systemu - billing/sprzedaż gazu

Reference value 1-10m

Industry Energy

W 2015 roku na zlecenie naszego Klienta- czołowej Grupy Energetycznej- świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną postepowania zakupowego na zakup systemu informatycznego dedykowanego do sprzedaży i billingu gazu. W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono negocjacje szeregu dokumentów, w tym umowy wdrożeniowej, utrzymaniowej i licencyjnej. W ramach negocjacji wspraliśmy Klienta w zabezpieczeniu jego interesów w obszarze praw autorskich, gdzie po stronie dostawcy nie był jasny status własnościowy oprogramowania bazowego dla systemu.

\ Spór dotyczący zakresu serwisu

Reference value 10-100m

Industry IT

Od 2015 roku kancelaria doradza Klientowi - międzynarodowemu dostawy IT - w sporze dotyczącym zakresu zobowiązań wynikajacych z zawartych umów serwisowych. Przedmiotem sporu jest m.in. inkorporacja do treści umowy zawartości strony internetowej.

\ Przygotowanie umowy o dostarczanie oprogramowania

Reference value n/a

Industry IT

W 2015 roku dla największego polskiego dostawcy oprogramowania wytwarzanego w języku Python przygotowaliśmy wzór umowy o dostarczanie oprogramowania wytwarzanego w oparciu o metodykę Scrum. Cechą charakterystyczną umowy jest zaimplementowanie do jej treści mechanizmów i metodyk opartych na zwinnych modelach realizacji projektów informtycznych.

\ Spór dotyczący prawa pracy

Reference value n/a

Industry Services

W 2015 roku kanelaria świadczyła usługi zastępstwa procesowego w zakresie prawa pracy, w sprawie dotyczącej pracowników agencji reklamowej.