+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Operator telekomunikacyjny - renegocjacje pakietu umów IT

Reference value 10-100m

W 2012 r. obsługiwaliśmy proces renegocjacji umowy licencyjnej, wdrożeniowej i serwisowej dotyczącej jednego z podstawowych systemów informatycznych naszego Klienta. Proces renegocjacji miał charakter wieloetapowy i związany był z niekorzystnymi warunkami pierwotnej umowy podpisanej przez Klienta, jak również zmianą wymagań i otoczenia biznesowego w trakcie współpracy z dostawcą (globalnym dostawcą IT).

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT

Reference value over 100m

Nasz Klient, czołowy operator telekomunikacyjny, powierzył kancelarii zadanie kompleksowej obsługi prawnej Programu wdrożenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Program trwał ponad 2 lata i obejmował kilkanaście indywidualnych projektów różnych modułów oprogramowania, negocjacje umów z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi, weryfikację prawną analiz wymagań technicznych dla systemu IT oraz prawną obsługę przetargu na dostawcę usług wdrożeniowych.

\ Operator telekomunikacyjny - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Czołowy operator telekomunikacyjny powierzył naszej kancelarii obsługę prawną sporu z dostawcą IT, powstałego w rezultacie nieudanego upgrade'u jednego z kluczowych systemów informatycznych. Spór poddany został arbitrażowi toczącemu się w oparciu o zasady ICC (rozprawa odbyła się w Zurychu), i wymagał zaangażowania stałego zespołu 5 prawników wspomaganego przez szereg ekspertów z zakresu IT, zarządzania projektami czy też matematyki i statystyki.

\ IT operatora pocztowego - umowa outsourcingowa na usługi epoczty

Reference value 1-10m

Industry Services

W ramach projektu kancelaria przygotowała: wzorce umów oraz regulaminów dla "klienta biznesowego" jak również wzorzec umowy/regulaminu dla konsumenta. Przygotowane szablony dotyczyły kluczowych usług Klienta, świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem wdrożonej wcześniej platformy e-usług.

\ Bank - wdrożenie systemu bankowości internetowej

Reference value 1-10m

W 2013 r. dla naszego Klienta, będącego jednym z największych banków w Polsce, prowadziliśmy obsługę prawną zakupu, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego bankowości internetowej i mobilnej. Na potrzeby projektu, poza opracowaniem kompleksowego zestawu umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, prowadziliśmy również niemal półroczne negocjacje, zakończone ostatecznym podpisaniem umów. Cechą charakterystyczną tego projektu była obecność dużej ilości usług IT różnych dostawców, które złożyły się na końcowy system informatyczny. Obecna przy tym była konieczność uwzględnienia specyfiki outsourcingu usług bankowych.

\ Spółka giełdowa - wdrożenie systemu WMS

Reference value 1-10m

W 2014 r. dla jednej z największych spółek, świadczącej usługi logistyczne, kancelaria Maruta i Wspólnicy prowadziła negocjacje umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu klasy WMS, wraz z opcyjnym systemem licencyjnym (licencje otwarte, licencje developerskie, depozyty kodów).

\ Spółka giełdowa - negocjacje warunków systemów rozliczeniowych

Reference value n/a

Dla naszego Klienta, jednej z największych spółek logistycznych w Europie, negocjowaliśmy warunki umowy na prowadzenie rozliczeń internetowych w systemach VISA / Mastercard.

\ Spółka giełdowa - opracowanie modelu zarządzania licencjami w grupie kapitałowej

Reference value n/a

W 2014 r. dla jednej z największych spółek logistycznych w Europie nasza kancelaria świadczyła doradztwo prawne, przy opracowaniu modelu zarządzania licencjami w grupie kapitałowej.

\ Grupa finansowa - wdrożenie systemu rozliczeniowego VISA/Mastercard

Reference value 1-10m

Dla naszego Klienta z sektora bankowego prowadziliśmy negocjacje umów dotyczących systemu informatycznego, zapewniającego rozliczenia w systemach VISA / Mastercard.

\ Międzynarodowy dostawca IT - kompleksowa obsługa outsourcingu IT w bankowości

Reference value n/a

Dla naszego Klienta, dostawcy IT dla sektora finansowego, świadczyliśmy w 2014 r. kompleksową obsługę prawną, w skład której wchodziło opracowanie dokumentów wewnętrznych, obsługa umów oraz prawnych zagadnień outsourcingu bankowego.