+48 22 128 00 00

REFERENCES

Przedział wartości: powyżej 100 mln

\ Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW

Reference value over 100m

Industry Energy

W latach 2013-2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, spółkę wchodzącą w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, w realizacji projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT.

\ Grupa Energetyczna - współpraca przy opracowaniu przetargu na system AMI

Reference value over 100m

Industry Energy

W 2013 r. zapewniliśmy naszemu Klientowi, spółce sektora energetycznego, wsparcie prawne przy opracowaniu przetargu na informatyczny system AMI.

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT

Reference value over 100m

Nasz Klient, czołowy operator telekomunikacyjny, powierzył kancelarii zadanie kompleksowej obsługi prawnej Programu wdrożenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Program trwał ponad 2 lata i obejmował kilkanaście indywidualnych projektów różnych modułów oprogramowania, negocjacje umów z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi, weryfikację prawną analiz wymagań technicznych dla systemu IT oraz prawną obsługę przetargu na dostawcę usług wdrożeniowych.

\ Konsorcjum spółek budowlanych - rozliczenie jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych

Reference value over 100m

Od 2012 roku wspieramy naszego Klienta – konsorcjum spółek z branży budowlanej i IT – w negocjacjach mających na celu rozliczenie jednej z większych inwestycji wielkokubaturowych realizowanych w Polsce. W ramach świadczenia usług, wystąpiliśmy w imieniu naszego Klienta na drogę kilku postępowań sądowych. Część negocjacji polubownych na ten moment zakończyła się powodzeniem i uzyskaniem zapłaty od dłużnika solidarnego (inwestora).

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu IT

Reference value over 100m

Na przełomie 2012/2013 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy doradzała spółce z branży telekomunikacyjnej w negocjacjach umowy outsourcingowej. Przedmiotem zainteresowania był dział IT spółki, którego funkcje miały zostać zastąpione świadczeniem usług przez jeden z międzynarodowych koncernów. Usługi były świadczone w języku angielskim.

\ Polska grupa budowlana - wsparcie i realizacja umowy (FIDIC)

Reference value over 100m

Od 2013 r. dla naszego Klienta, czołowej spółki z sektora budowlanego, świadczyliśmy usługi wsparcia prawnego w czasie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych (FIDIC) oraz doradztwo bieżące w codziennej działalności gospodarczej.

\ Polska firma telekomunikacyjna - kompleksowa analiza wdrożenia łączności dyspozytorskiej

Reference value over 100m

W latach 2012-2013 dla naszego Klienta, jednej z największych grup energetycznych w Polsce, opracowaliśmy rekomendacje w zakresie budowy systemu łączności dyspozytorskiej. Doradztwo obejmowało zagadnienia prawa telekomunikacyjnego, energetycznego i aspekty regulacyjne rynków regulowanych.

\ Operator telekomunikacyjny - opinia prawna dot. roszczeń międzyoperatorskich

Reference value over 100m

W latach 2008-2010 doradzaliśmy naszemu Klientowi, jednemu z wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce, w zakresie skutków prawnych rozstrzygnięć regulacyjnych dokonywanych w aspekcie obowiązków kosztowych. W ramach projektu opracowaliśmy pakiet opinii prawnych uwzględniających zmiany na rynku regulowanym oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tych sprawach.

\ Duży dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych - skarga na orzeczenie KIO

Reference value over 100m

W 2013 r. wspieraliśmy naszego Klienta, będącego wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych, w postępowaniu dotyczącym partnerstwa publiczno-prawnego związanego z budową sieci szerokopasmowej, opracowując skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu IT

Reference value over 100m

W 2014 roku dla naszego Klienta - międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego - rozpoczęliśmy kompleksową obsługę prawną projektu zintegrowanego outsourcingu usług informatycznych, obejmującego m.in. przekazanie ponad 150 systemów informatycznych naszego Klienta, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą technologiczną. Zlecenie obsługi prawnej zakłada obsługę projektu od jego fazy ofertowej, poprzez przygotowanie umowy, negocjacje z kilkoma dostawcami oraz finalne ustalenie warunków prawnych realizacji planowanych działań. Skala projektu pozwala twierdzić, że jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.

  • 1
  • 2