+48 22 128 00 00

REFERENCES

Branża: finanse

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu e-sprzedaży w modelu AGILE

Reference value 1-10m

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta przy wyborze dostawcy rozwiązania front-end'owego, obsługującego system elektronicznej sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych. W ramach współpracy przygotowaliśmy istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wspieraliśmy Klienta także w prowadzeniu symultanicznych negocjacji z potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT, w tym z międzynarodowym konsorcjum firm polskich, włoskich i holenderskich. Projekt stanowił część największego, jak dotychczas, w Europie Centralnej przedsięwzięcia wdrożeniowego, realizowanego metodą AGILE.

\ Grupa ubezpieczeniowa - strategia zmiany modelu licencyjnego

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, spółki z sektora ubezpieczeń, przygotowaliśmy opracowanie strategii oraz wsparliśmy proces jej realizacji, której przedmiotem była zmiana modelu licencyjnego dla czołowego rozwiązania IT (zmiana modelu utrzymania).

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu IT w modelu AGILE

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, czołowej spółki z sektora ubezpieczeń, opracowaliśmy w 2014 r. komplet umów, prowadząc też negocjacje z polskim oraz amerykańskim dostawcą kluczowego rozwiązania informatycznego dla spółki (planowane wdrożenie systemu metodyką AGILE).

\ Grupa ubezpieczeniowa - umowa cloud computingu

Reference value 1-10m

W ramach projektu kancelaria opracowała autorski projekt umowy o świadczenie usług. W umowie tej w sposób przejrzysty i bezpieczny dla Klienta uregulowano zarówno model współpracy z dostawcą specjalistycznego oprogramowania dla sektora ubezpieczeń, jak również model dostarczania Klientowi usługi hostingu.

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu do obsługi HR

Reference value 1-10m

W 2014 r. zespół kancelarii doradzał spółce z sektora finansów we wdrożeniu systemu informatycznego, którego celem było obsłużenie obszaru HR (ok. 10 tys. pracowników).

\ Bank - wdrożenie systemu bankowości internetowej

Reference value 1-10m

W 2013 r. dla naszego Klienta, będącego jednym z największych banków w Polsce, prowadziliśmy obsługę prawną zakupu, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego bankowości internetowej i mobilnej. Na potrzeby projektu, poza opracowaniem kompleksowego zestawu umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, prowadziliśmy również niemal półroczne negocjacje, zakończone ostatecznym podpisaniem umów. Cechą charakterystyczną tego projektu była obecność dużej ilości usług IT różnych dostawców, które złożyły się na końcowy system informatyczny. Obecna przy tym była konieczność uwzględnienia specyfiki outsourcingu usług bankowych.

\ Grupa finansowa - wdrożenie systemu rozliczeniowego VISA/Mastercard

Reference value 1-10m

Dla naszego Klienta z sektora bankowego prowadziliśmy negocjacje umów dotyczących systemu informatycznego, zapewniającego rozliczenia w systemach VISA / Mastercard.

\ Międzynarodowy dostawca IT - kompleksowa obsługa outsourcingu IT w bankowości

Reference value n/a

Dla naszego Klienta, dostawcy IT dla sektora finansowego, świadczyliśmy w 2014 r. kompleksową obsługę prawną, w skład której wchodziło opracowanie dokumentów wewnętrznych, obsługa umów oraz prawnych zagadnień outsourcingu bankowego.

\ Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

W latach 2011-2012 reprezentowaliśmy naszego Klienta, spółkę z sektora finansowego, w sporze sądowym, którego przedmiotem było prawo własności intelektualnej – celem było rozstrzygnięcie, kto istotnie jest twórcą programu komputerowego.

\ Bank - arbitraż dot. nienależytego wykonania wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Od 2013 r. reprezentowaliśmy naszego Klienta, prowadzącego działalność w sektorze bankowości, w sporze dotyczącym nieudanego wdrożenia systemu informatycznego. Spór prowadzony był przed sądem arbitrażowym. Na poziomie prawnym spór był wielowątkowy i dotykał zarówno zasadniczych zagadnień prawnych dotyczących wykonywania umów, jak też ochrony praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz implementacji do treści zobowiązania metodyki wdrożeniowej.