+48 22 128 00 00

REFERENCES

Branża: dostawcy IT

\ Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

Od 2014 r. doradzamy Klientowi, giełdowej spółce IT, w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu informatycznego u strony zamawiającej (podmiot publiczny). Wspieramy Klienta w przygotowywaniu bieżącej korespondencji projektowej oraz dokumentacji kontraktowej, weryfikacji zakresu wykonywania umowy (zgodnie i w zakresie wynikającym z SIWZ), uczestniczymy także w spotkaniach Komitetu Sterującego.

\ Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

W 2014 r. zostaliśmy zaangażowani przez naszego Klienta, polskiego dostawcę IT, notowanego na warszawskiej GPW, w celu rozwiązania problemów prawnych wynikłych w trakcie realizacji projektu (umowa zawarta w trybie Prawa Zamówień Publicznych). Zakres naszych prac obejmował pełnoprawny project management oraz wymagał oddelegowania do siedziby Klienta stałego zespołu prawników kancelarii. W ramach prac przeprowadzony został audyt dotychczasowego przebiegu projektu oraz strategia prawnego zabezpieczenia interesów naszego Klienta (szczególnie w zakresie odpowiedzialności za opóźnienia zaistniałe w projekcie).

\ Polski dostawca IT - spór dotyczący naruszenia umowy

Reference value 10-100m

Industry IT

Dla jednej ze spółek giełdowych, polskiego dostawcy IT, prowadziliśmy mediacje dotyczące zarzutów naruszenia umowy konsorcjum oraz umów licencyjnych.

\ Polski dostawca IT - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Reference value 10-100m

Industry IT

W 2012 roku, dla naszego Klienta z sektora dostawców rozwiązań IT, świadczyliśmy pomoc prawną dotyczącą wdrożenia nowej usługi cyfrowej, związanej z telemedycyną.

\ Polski dostawca IT - doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych

Reference value n/a

Industry IT

Dla naszego Klienta, dostawcy rozwiązań IT, w 2010 r. świadczyliśmy doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. przygotowanie klauzul informacyjnych).

\ Polski dostawca IT - opinia prawna dot. przetwarzania danych osobowych

Reference value n/a

Industry IT

Na zlecenie naszego Klienta, spółki zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych dla podmiotów medycznych, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych. W ramach opinii prawnej szczegółowo rozważaliśmy zasady udzielania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

\ Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wdrożenie systemu finansowego

Reference value 1-10m

Industry IT

W latach 2013-2014 kancelaria świadczyła usługę zastępstwa procesowego wykonawcy w sporze dotyczącym należytego wdrożenia oprogramowania księgowego w przedsiębiorstwie będącym częścią międzynarodowej grupy kapitałowej.

\ Polski dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Industry IT

Na przełomie lat 2012/2013 reprezentowaliśmy naszego Klienta, który jest dostawcą rozwiązań IT, w sporze dotyczącym realizacji podjętego zobowiązania do zaprojektowania i wdrożenia rozwiązania informatycznego.

\ Polski dostawca IT - spór o bezprawne rozpowszechnienie oprogramowania

Reference value 1-10m

Industry IT

Od 2013 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy chroni interes Klienta, który jest twórcą programu komputerowego, w sporze dotyczącym rozpowszechnienia stworzonego programu w jednym z popularnych czasopism komputerowych.

\ Międzynarodowy dostawca IT - komplet umów open source

Reference value n/a

Industry IT

Na przełomie 2013/2014 roku, dla naszego Klienta, międzynarodowej spółki oferującej rozwiązania IT, przygotowaliśmy projekt umowy dystrybucji oprogramowania oraz umowy licencyjnej, obejmujących oprogramowanie open source (w tym GNU LGPL, GNU AGPL oraz GNU GPL).