+48 22 128 00 00

REFERENCES

Branża: sektor publiczny

\ Centralna agencja rządowa - opinia prawna dot. licencjonowania oprogramowania

Reference value n/a

W 2012 roku kancelaria Maruta i Wspólnicy przygotowała kompleksową opinię prawną, która opisywała w jakim zakresie Klient może swobodnie (tj. bez naruszenia majątkowych praw autorskich) korzystać z oprogramowania wdrożonego w jego przedsiębiorstwie.

\ Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Od 2012 roku bronimy interesu pozwanego - agencji rządowej - w procesie, w którym osią sporu jest nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Celem wdrożenia było uruchomienie kompleksowego systemu obsługującego działalność organizacji. Ponieważ, w ocenie naszego Klienta, cele wdrożeniowe nie zostały zrealizowane, krytyczne dla powodzenia w sporze jest wykazanie, że wykonawca nie zrealizował w terminie systemu, zgodnie z wymogami SIWZ.

\ Organ regulacyjny - raport dotyczący regulacji rynku telekomunikacyjnego

Reference value n/a

W 2012 r. wspólnie z jedną z wiodących firm konsultingowych działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, na zlecenie organu regulacyjnego, opracowaliśmy analizę prawnych aspektów rozliczeń międzyoperatorskich oraz skuteczności działań organu regulacyjnego w tym zakresie.

\ Organ regulacyjny - raport dotyczący rozliczeń międzyoperatorskich

Reference value n/a

W 2012 r. wspólnie z jedną z wiodących firm konsultingowych działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce na zlecenie organu regulacyjnego opracowaliśmy propozycję rozstrzygnięcia precedensowego sporu międzyoperatorskiego na rynku telekomunikacyjnym.

\ Duże polskie miasto - analiza roszczeń wobec dostawcy energii

Reference value n/a

W latach 2011-2012 wspólnie z jedną z wiodących firm konsultingowych w Polsce, uczestniczyliśmy w procesie optymalizacji kosztów energii elektrycznej dla jednego z dużych polskich miast. W ramach projektu opracowaliśmy analizę potencjalnych roszczeń związanych ze sporem z przedsiębiorstwem energetycznym wynikających z odmowy zawarcia umowy kompleksowej.

\ Ministerstwo - warsztaty dotyczące prawa telekomunikacyjnego

Reference value n/a

W 2012 r. wspólnie z jedną z wiodących firm konsultingowych działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce przeprowadziliśmy serię warsztatów dla pracowników departamentu zajmujacego się informatyką i telekomunikacją jednego z Ministerstw w zakresie prawnych i technicznych aspektów wykorzystywania infrastruktury telekomunikacyjnej

\ Doradztwo KIO przy rozbudowie systemu informatycznego

Reference value 10-100m

W 2015 roku reprezentowaliśmy polską uczelnię wyższą w postępowaniu odwoławczym dotyczącym rozbudowy jednego z największych w Polsce rozwiązań informatycznych. W toku rozprawy obroniliśmy każdy z 20 zarzutów treści SIWZ.

\ Obsługa w postępowaniu odwoławczym

Reference value 10-100m

W 2015 roku reprezentowaliśmy polską uczelnię wyższą w postępowaniu odwoławczym dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór został obroniony.

\ Wsparcie w realizacji wdrożenia

Reference value 1-10m

W 2015 roku kancelaria wspierała dostawcę usług IT w wykonywaniu umowy na wdrożenie systemu klasy GIS u publicznego zamawiającego. Kancelaria doradzała w zakresie relacji z zamawiającym oraz w zakresie relacji wewnątrz konsorcjum wykonawcy.