+48 22 128 00 00

REFERENCES

Branża: przemysł & logistyka

\ Spółka giełdowa - wdrożenie systemu WMS

Reference value 1-10m

W 2014 r. dla jednej z największych spółek, świadczącej usługi logistyczne, kancelaria Maruta i Wspólnicy prowadziła negocjacje umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu klasy WMS, wraz z opcyjnym systemem licencyjnym (licencje otwarte, licencje developerskie, depozyty kodów).

\ Spółka giełdowa - negocjacje warunków systemów rozliczeniowych

Reference value n/a

Dla naszego Klienta, jednej z największych spółek logistycznych w Europie, negocjowaliśmy warunki umowy na prowadzenie rozliczeń internetowych w systemach VISA / Mastercard.

\ Spółka giełdowa - opracowanie modelu zarządzania licencjami w grupie kapitałowej

Reference value n/a

W 2014 r. dla jednej z największych spółek logistycznych w Europie nasza kancelaria świadczyła doradztwo prawne, przy opracowaniu modelu zarządzania licencjami w grupie kapitałowej.

\ Spółka giełdowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 10-100m

Dla jednego z Klientów kancelarii Maruta i Wspólnicy, spółki z sektora przemysłu notowanej na warszawskiej giełdzie, zespół ekspertów świadczył obsługę prawną sporu oraz mediacji z zagranicznym dostawcą. Spór dotyczył zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka farmaceutyczna - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

Dla jednej ze spółek sektora farmaceutycznego, świadczyliśmy obsługę prawną sporu oraz mediacji prowadzonych z dostawcą zagranicznym. Usługa dotyczyła zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka produkcyjna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych

Reference value n/a

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, dużą spółkę produkcyjną, w przeprowadzeniu wewnętrznego audytu zasad przetwarzania danych osobowych w organizacji. Do naszych zadań należało zoptymalizowanie procesu identyfikacji zbiorów danych, ustalenie podstaw przetwarzania poszczególnych kategorii danych oraz określenie zmian, jakie powinny zostać wdrożone w organizacji, w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

\ Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego

Reference value n/a

Od 2011 roku kancelaria we własnym imieniu prowadzi postępowanie o unieważnienie jednego ze znaków towarowych. W ocenie zespołu kancelarii znak nie zasługuje na ochronę z uwagi na jego opisowy charakter.

\ Konsorcjum spółek budowlanych - rozliczenie jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych

Reference value over 100m

Od 2012 roku wspieramy naszego Klienta – konsorcjum spółek z branży budowlanej i IT – w negocjacjach mających na celu rozliczenie jednej z większych inwestycji wielkokubaturowych realizowanych w Polsce. W ramach świadczenia usług, wystąpiliśmy w imieniu naszego Klienta na drogę kilku postępowań sądowych. Część negocjacji polubownych na ten moment zakończyła się powodzeniem i uzyskaniem zapłaty od dłużnika solidarnego (inwestora).

\ Polska spółka usługowa - wdrożenie systemu ERP

Reference value 1-10m

Industry Services

Dla naszego Klienta, spółki z sektora przemysłu obuwniczego, przygotowaliśmy w 2010 r. projekt umowy na wdrożenie systemu ERP, a następnie negocjowaliśmy z dostawcą IT warunki prawne wdrożenia tego systemu w spółce.

\ Polska firma usługowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value n/a

W latach 2013-2014 zespół kancelarii dla naszego Klienta, spółki z sektora polskiego przemysłu, świadczył usługę wsparcia prawnego w zakresie sporu toczącego się wokół problemu wdrożenia systemu zarządzania organizacją firmy.