+48 22 128 00 00

REFERENCES

services: Copyright and Intellectual Property

\ Grupa energetyczna - opracowanie modelu zarządzania oprogramowaniem w grupie kapitałowej

Reference value n/a

Industry Energy

Na przełomie 2013/2014 roku dla naszego Klienta, konsorcjum spółek z sektora energetycznego, przygotowaliśmy komplet opinii prawnych oraz zasad udostępniania oprogramowania dla spółek zależnych, w tym modele sublicencyjne, licencje typu OLA i usługi SaaS.

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu e-sprzedaży w modelu AGILE

Reference value 1-10m

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta przy wyborze dostawcy rozwiązania front-end'owego, obsługującego system elektronicznej sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych. W ramach współpracy przygotowaliśmy istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wspieraliśmy Klienta także w prowadzeniu symultanicznych negocjacji z potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT, w tym z międzynarodowym konsorcjum firm polskich, włoskich i holenderskich. Projekt stanowił część największego, jak dotychczas, w Europie Centralnej przedsięwzięcia wdrożeniowego, realizowanego metodą AGILE.

\ IT operatora pocztowego - umowa outsourcingowa na usługi epoczty

Reference value 1-10m

Industry Services

W ramach projektu kancelaria przygotowała: wzorce umów oraz regulaminów dla "klienta biznesowego" jak również wzorzec umowy/regulaminu dla konsumenta. Przygotowane szablony dotyczyły kluczowych usług Klienta, świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem wdrożonej wcześniej platformy e-usług.

\ Spółka giełdowa - wdrożenie systemu WMS

Reference value 1-10m

W 2014 r. dla jednej z największych spółek, świadczącej usługi logistyczne, kancelaria Maruta i Wspólnicy prowadziła negocjacje umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu klasy WMS, wraz z opcyjnym systemem licencyjnym (licencje otwarte, licencje developerskie, depozyty kodów).

\ Spółka giełdowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 10-100m

Dla jednego z Klientów kancelarii Maruta i Wspólnicy, spółki z sektora przemysłu notowanej na warszawskiej giełdzie, zespół ekspertów świadczył obsługę prawną sporu oraz mediacji z zagranicznym dostawcą. Spór dotyczył zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka farmaceutyczna - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

Dla jednej ze spółek sektora farmaceutycznego, świadczyliśmy obsługę prawną sporu oraz mediacji prowadzonych z dostawcą zagranicznym. Usługa dotyczyła zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego

Reference value n/a

Od 2011 roku kancelaria we własnym imieniu prowadzi postępowanie o unieważnienie jednego ze znaków towarowych. W ocenie zespołu kancelarii znak nie zasługuje na ochronę z uwagi na jego opisowy charakter.

\ Centralna agencja rządowa - opinia prawna dot. licencjonowania oprogramowania

Reference value n/a

W 2012 roku kancelaria Maruta i Wspólnicy przygotowała kompleksową opinię prawną, która opisywała w jakim zakresie Klient może swobodnie (tj. bez naruszenia majątkowych praw autorskich) korzystać z oprogramowania wdrożonego w jego przedsiębiorstwie.

\ Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Od 2012 roku bronimy interesu pozwanego - agencji rządowej - w procesie, w którym osią sporu jest nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Celem wdrożenia było uruchomienie kompleksowego systemu obsługującego działalność organizacji. Ponieważ, w ocenie naszego Klienta, cele wdrożeniowe nie zostały zrealizowane, krytyczne dla powodzenia w sporze jest wykazanie, że wykonawca nie zrealizował w terminie systemu, zgodnie z wymogami SIWZ.

\ Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

W latach 2011-2012 reprezentowaliśmy naszego Klienta, spółkę z sektora finansowego, w sporze sądowym, którego przedmiotem było prawo własności intelektualnej – celem było rozstrzygnięcie, kto istotnie jest twórcą programu komputerowego.