+48 22 128 00 00

REFERENCES

services: Telecommunication Law

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie głównego systemu CRM

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego, świadczymy od 2014 r. obsługę prawną renegocjacji umowy licencyjnej i wdrożeniowej na główny system CRM.

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Reference value 10-100m

W 2014 roku dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, prowadziliśmy kompleksową obsługę projektu wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego użytkownikowi końcowemu korzystanie z usług medycznych za pośrednictwem rozwiązań telekomunikacyjnych. W ramach projektu opracowaliśmy umowę wdrożeniowo-utrzymaniową kompleksowej platformy informatycznej. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter projektu, nasz Klient zlecił nam również opracowanie umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Dodatkowo, w ramach projektu sporządziliśmy na zlecenie Klienta opinię prawną w przedmiocie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obowiązujących regulacji z obszaru ochrony danych osobowych.

\ Operator telekomunikacyjny - renegocjacje pakietu umów IT

Reference value 10-100m

W 2012 r. obsługiwaliśmy proces renegocjacji umowy licencyjnej, wdrożeniowej i serwisowej dotyczącej jednego z podstawowych systemów informatycznych naszego Klienta. Proces renegocjacji miał charakter wieloetapowy i związany był z niekorzystnymi warunkami pierwotnej umowy podpisanej przez Klienta, jak również zmianą wymagań i otoczenia biznesowego w trakcie współpracy z dostawcą (globalnym dostawcą IT).

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT

Reference value over 100m

Nasz Klient, czołowy operator telekomunikacyjny, powierzył kancelarii zadanie kompleksowej obsługi prawnej Programu wdrożenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Program trwał ponad 2 lata i obejmował kilkanaście indywidualnych projektów różnych modułów oprogramowania, negocjacje umów z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi, weryfikację prawną analiz wymagań technicznych dla systemu IT oraz prawną obsługę przetargu na dostawcę usług wdrożeniowych.

\ Grupa energetyczna - audyt umów dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej

Reference value n/a

Industry Energy

W 2011 r. przygotowaliśmy dla naszego Klienta, spółki wchodzącej w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, kompleksowy audyt umów dotyczących posiadanej przez Klienta infrastruktury w kontekście wejścia w życie tzw. ustawy szerokopasmowej.

\ Polska firma telekomunikacyjna - kompleksowa analiza wdrożenia łączności dyspozytorskiej

Reference value over 100m

W latach 2012-2013 dla naszego Klienta, jednej z największych grup energetycznych w Polsce, opracowaliśmy rekomendacje w zakresie budowy systemu łączności dyspozytorskiej. Doradztwo obejmowało zagadnienia prawa telekomunikacyjnego, energetycznego i aspekty regulacyjne rynków regulowanych.

\ Polska firma telekomunikacyjna - analiza stworzenia telekomunikacyjnej infrastruktury energetycznej

Reference value n/a

Dla naszego Klienta, jednej z największych grup energetycznych w Polsce, analizowaliśmy rekomendacje w zakresie budowy systemu łączności dyspozytorskiej. Analiza obejmowała zagadnienia prawno-regulacyjne.

\ Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne

Reference value n/a

Industry Energy

W związku z wejściem w życie tzw. Megaustawy (ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) doradzaliśmy naszemu Klientowi, spółce teleinformatycznej będącej Centrum Usług Wspólnych dla dużej grupy energetycznej, w procesie implementacji przepisów ustawowych.

\ Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne

Reference value n/a

Industry Energy

W 2010 roku doradzaliśmy naszemu Klientowi, przedsiębiorstwu eneregetycznemu będącemu operatorem systemu dystrybucyjnego, w procesie implementacji przepisów tzw. Megaustawy (ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) do jego dotychczasowej działalności teleinformatycznej.

\ Grupa energetyczna - doradztwo dotyczące częstotliowści radiowych

Reference value n/a

Industry Energy

W latach 2010-2012 doradzaliśmy naszemu Klientowi, jednej z największych grup energetycznych w Polsce, w procesie budowy sieci transmisji danych na potrzeby działalności energetycznej. Wspólnie z jedną z największych firm doradztwa strategicznego opracowaliśmy plan uzyskania praw z rezerwacji częstotliwości oraz wypełniania obowiązków regulacyjnych przez podmioty należące do grupy energetycznej.