+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Grupa energetyczna - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2014 roku, dla naszego Klienta, wiodącej spółki rynku energetycznego, prowadziliśmy obsługę prawną projektu, związaną z wcześniejszym nieudanym wdrożeniem systemu informatycznego klasy GIS. Kancelaria otrzymała zlecenie przeprowadzenia kompleksowego audytu stanu prawnego oraz doradztwa na rzecz uzyskania satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozwiązania zaistniałej sytuacji faktycznej. W ramach projektu prowadziliśmy negocjacje z dostawcą rozwiązania IT, którego nieudane wdrożenie było przyczyną sporu. Zostaliśmy ponadto zaangażowani w opracowanie ostatecznego kształtu ugody, kończącej spór na etapie polubownym.

\ Grupa energetyczna - pomoc prawna przy wyborze systemu CRM

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2014 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała swojego Klienta, spółkę wchodzącą w skład polskiej grupy kapitałowej sektora energetycznego, przy prowadzeniu postępowania na wybór dostawcy systemu CRM. W ramach współpracy przygotowano istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wsparcie Klienta było szczególnie ważne w prowadzeniu negocjacji z partnerem biznesowym (wiodąca światowa korporacja IT), działającym na rynku globalnym.

\ Grupa energetyczna - doradztwo w zakresie IT i PZP

Reference value n/a

Industry Energy

Od początku 2014 r., dla międzynarodowego koncernu energetycznego, przygotowaliśmy cykl opinii prawnych dotyczących możliwości zamówienia systemów IT w świetle przepisów PZP, w tym z trybu wolnej ręki.

\ Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW

Reference value over 100m

Industry Energy

W latach 2013-2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, spółkę wchodzącą w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, w realizacji projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT.

\ Grupa energetyczna - opinie prawne dotyczące modelu SaaS

Reference value n/a

Industry Energy

W 2013 roku przygotowaliśmy dla naszego Klienta, spółki wchodzącej w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, kompleksową opinię prawną dotyczącą zamawiania dostaw i usług IT dla spółek sektorowych, w tym modelu SaaS w PZP. Opinia prawna skupiała się m.in. na analizie możliwości prowadzenia zakupów IT dla spółek z grupy, w oparciu o art. 136 PZP.

\ Grupa energetyczna - opracowanie modelu zarządzania oprogramowaniem w grupie kapitałowej

Reference value n/a

Industry Energy

Na przełomie 2013/2014 roku dla naszego Klienta, konsorcjum spółek z sektora energetycznego, przygotowaliśmy komplet opinii prawnych oraz zasad udostępniania oprogramowania dla spółek zależnych, w tym modele sublicencyjne, licencje typu OLA i usługi SaaS.

\ Grupa energetyczna - wdrożenie GIS

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2013 r. dla naszego Klienta, polskiej spółki z sektora energetycznego, opracowaliśmy dokumentację przetargową na wdrożenie systemu GIS w całej grupie kapitałowej.

\ Grupa Energetyczna - współpraca przy opracowaniu przetargu na system AMI

Reference value over 100m

Industry Energy

W 2013 r. zapewniliśmy naszemu Klientowi, spółce sektora energetycznego, wsparcie prawne przy opracowaniu przetargu na informatyczny system AMI.

\ Grupa energetyczna - współpraca przy opracowaniu systemu rozliczeń

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2013 r. uczestniczyliśmy w przygotowaniach opracowania modelu systemu rozliczeń użytkowników (w tym modele outsourcingowe) dla wydzielonej spółki dedykowanej, wchodzącej w skład grupy energetycznej.

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu e-sprzedaży w modelu AGILE

Reference value 1-10m

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta przy wyborze dostawcy rozwiązania front-end'owego, obsługującego system elektronicznej sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych. W ramach współpracy przygotowaliśmy istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wspieraliśmy Klienta także w prowadzeniu symultanicznych negocjacji z potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT, w tym z międzynarodowym konsorcjum firm polskich, włoskich i holenderskich. Projekt stanowił część największego, jak dotychczas, w Europie Centralnej przedsięwzięcia wdrożeniowego, realizowanego metodą AGILE.