+48 22 128 00 00

Contact

Karolina Henriksson

Szwedzki prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa kontraktów, własności intelektualnej oraz prawa spółek. Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie w Lund, a także absolwentka prawa na Uniwersytecie w Uppsala oraz Autonomicznym Uniwersytecie w Madrycie. Specjalizuje się w transakcjach, własności intelektualnej, prawie spółek, IT/technologiach, RODO, rozwiązywaniu sporów oraz postępowaniach sądowych.
Doradza startupom oraz firmom z sektora funduszy venture capital/private equity. W szczególności zajmuje się zagadnieniami polsko-szwedzkimi. Włada językiem angielskim, szwedzkim i hiszpańskim.

Magdalena Matysiak

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz III roku finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Bankowego, wraz z którym organizowała wiele spotkań z zakresu prawa bankowego, a także cloud computingu czy zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym. Organizatorka 11. i 12. edycji Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2018-2020. Pełniła także funkcję członka Rady Samorządu Studentów WPiA UW oraz reprezentowała studentów w Radzie Wydziału w latach 2018-2020.

Piotr Wenski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, certyfikowany specjalista z zakresu europejskiego prawa prywatności (Certified Information Privacy Professional/Europe). Audytor wewnętrzny normy ISO 27001. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Prawa Sportowego „Ius et Sport”.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, szeroko pojętym prawie własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii, prawie mediów i reklamy, prawie konkurencji oraz prawie sportowym. Odpowiadał za wdrożenie i utrzymanie zgodności z RODO w wiodących polskich i międzynarodowych koncernach. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu postępowań spornych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Pracował na rzecz wiodących międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym m.in. dla branży filmowej/telewizyjnej, bankowej, wydawniczej, kosmetycznej i motoryzacyjnej.

Sylwester Szczepaniak

Radca prawny, ekspert w obszarze paperless oraz EIDAS. Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub koordynował ok 30. dużych projektów legislacyjnych m.in. projekt e-płatności, mDokumenty, projekty związane informatyzacją i ochroną danych osobowych (w tym w zakresie prawa pracy) oraz identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych.
Posiada certyfikat Prince2 , Główny Użytkownik w projekcie Elektroniczny Proces Legislacyjny 2.0, zasiadał w komitecie sterujących m.in. Projektu EZD RP, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem eDowodu Osobistego.
Autor licznych publikacji z obszaru prawa samorządowego oraz rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.

Natalia Dulkowska

Jest prawniczką i należy do Zespołu Rozwiązywania Sporów. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i kontraktach IT.
W naszej Kancelarii uczestniczy w projektach negocjowania i wdrożeń systemów informatycznych. Wspierała zespół m. in. w procesie przygotowywania wiodącego dostawcy usług medycznych do migracji do chmury obliczeniowej, a także obsługi prawnej czołowego operatora telefonii komórkowej w zakresie umowy outsourcingowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej kancelariach butikowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspierała w zarządzaniu strategią ochrony praw własności intelektualnej jeden z największych koncernów modowych na świecie. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych i rejestracyjnych w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Jako doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW prowadziła badania m. in. na Fordham University School of Law w Nowym Jorku. Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego.
Członkini i stypendystka International Trademark Association – INTA (Harmonization of Trademark Law and Practice Committee).
W stopniu zaawansowanym posługuje się językiem angielskim, język szwedzki i niemiecki zna na poziomie podstawowym.

Warszawa

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
Ufficio Primo

biuro@maruta.pl

+48 22 128 00 00

   +48 22 32 32 321