+48 22 128 00 00

\ Contact

Dr Maciej Kawecki, Of Counsel

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer[3]. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej[4], w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.
W 2017 r. zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Był współodpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał go na członka Rady Funduszu Platforma Przemysłu Przyszłości. W 2019 r. zarządzeniem Ministra Cyfryzacji został powołany przewodniczącym Rady współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ochrony danych. Jest także adiunktem na Politechnice Warszawskiej i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz współautorem komentarza do RODO z 2017 r.

Katarzyna Bukalska

Katarzyna specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących regulacji sektora finansowego oraz kontraktów IT.
Jest studentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW na kierunku finanse. W roku 2019 organizator 11. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Członek zarządu ds. finansów Koła Naukowego Prawa Bankowego w roku akademickim 2019/2020.

Piotr Filipowski

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa nowych technologii, kontraktach IT a także regulacjach sektora finansowego i prawie bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze zakupów jednego z największych polskich banków, gdzie odpowiadał za prowadzenie procesów zakupowych oraz opracowywanie i negocjacje licznych kontraktów z obszaru IT. W banku pracował także jako prawnik w Departamencie Prawnym, gdzie odpowiadał za opiniowanie i zgodność w zakresie regulacji wewnętrznych.

Organizator i project manager 11. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, Członek Zarządu ds. Merytorycznych Koła Naukowego Prawa Bankowego WPiA UW w roku 2018/19 oraz przedstawiciel Samorządu Studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 2016-2018.

Mateusz Dominik

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestnik kursu prawa brytyjskiego i europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge.
Zanim dołączył do zespołu Maruta Wachta sp. j. doświadczenie zdobywał w polskich kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w jednej z największych firm branży IT.
Specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii oraz prawie własności intelektualnej. Swoją praktykę koncentruje na doradztwie przy realizacji projektów informatycznych, w tym zwłaszcza na tworzeniu i negocjowaniu kontraktów IT.
Posiada certyfikat Agile PM Foundation.

Warszawa

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
Ufficio Primo

biuro@maruta.pl

+48 22 128 00 00

   +48 22 32 32 321