+48 22 128 00 00

Contact

Spór dotyczący prawa pracy

W 2015 roku kanelaria świadczyła usługi zastępstwa procesowego w zakresie prawa pracy, w sprawie dotyczącej pracowników agencji reklamowej.

Przygotowanie umowy o dostarczanie oprogramowania

W 2015 roku dla największego polskiego dostawcy oprogramowania wytwarzanego w języku Python przygotowaliśmy wzór umowy o dostarczanie oprogramowania wytwarzanego w oparciu o metodykę Scrum. Cechą charakterystyczną umowy jest zaimplementowanie do jej treści mechanizmów i metodyk opartych na zwinnych modelach realizacji projektów informtycznych.

Spór dotyczący zakresu serwisu

Od 2015 roku kancelaria doradza Klientowi - międzynarodowemu dostawy IT - w sporze dotyczącym zakresu zobowiązań wynikajacych z zawartych umów serwisowych. Przedmiotem sporu jest m.in. inkorporacja do treści umowy zawartości strony internetowej.

Wdrożenie systemu - billing/sprzedaż gazu

W 2015 roku na zlecenie naszego Klienta- czołowej Grupy Energetycznej- świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną postepowania zakupowego na zakup systemu informatycznego dedykowanego do sprzedaży i billingu gazu. W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono negocjacje szeregu dokumentów, w tym umowy wdrożeniowej, utrzymaniowej i licencyjnej. W ramach negocjacji wspraliśmy Klienta w zabezpieczeniu jego interesów w obszarze praw autorskich, gdzie po stronie dostawcy nie był jasny status własnościowy oprogramowania bazowego dla systemu.

Cykl szkoleń dotyczących prawa IT

W 2015 roku na zlecenie naszego Klienta-Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT czołowej Grupy Energetycznej- przeprowadziliśmy cykl szkoleń obejmujących prawne aspekty kontraktów IT [wdrożenie, utrzymanie, umowy Agile], w tym w obszarze praw własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. W ramach warsztatów przekazaliśmy personelowi Klienta unikatową wiedzę w ww. obszarach, mającą background w postaci kilkuset projektów informatycznych, w których braliśmy czynny udział.

Warszawa

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
Ufficio Primo

biuro@maruta.pl

+48 22 128 00 00

   +48 22 32 32 321