Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Nierychliwy Zamawiający a miarkowana kara umowna…

W artykule przedstawiamy spojrzenie warszawskiego Sądu Apelacyjnego na miarkowanie kar umownych w kontekście bezczynności zamawiającego i tolerowaniu przez zamawiającego stanu nienależytego wykonania zobowiązania. Wnioski jakie płyną z tego artykułu to: Zamawiający nie może pozwolić sobie na tolerowanie stanu nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może zostać zmiarkowana do tak niskiej wysokości, że dłużnikowi bardziej opłacałoby się zapłacić karę niż spełnić świadczenie. Szkoda nie musi mieć wymiaru majątkowego. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne to jeszcze nie tytuł egzekucyjny. Dowodzi tego sprawa prowadzona przez zespół procesowy Kancelarii Maruta Wachta, w której finalnie Sąd Apelacyjny w Warszawie obniżył wysokość kar umownych naliczonych naszemu klientowi o 95%. Zamawiający – co ba ...

Autorzy:

Wdrożenie w oparciu o maila. Czy mail może zmodyfikować umowę wdrożeniową?

Kolejny ciekawy wyrok zapadł w jednej ze spraw prowadzonych (i wygranych!) przez dział procesowy naszej Kancelarii. Spór dotyczył problemu uniwersalnego – dosłowne brzmienie jednego z postanowień podpisanej wersji umowy niekoniecznie odpowiadało temu, na co zgodził się nasz Klient. W postępowaniu trzeba było zatem wykazać, że zgodna wola stron kontraktu, której wyraz dały podczas negocjacji kontraktu, różniła się od tego, co wyrażono w umowie ostatecznie podpisanej. W tym konkretnym przypadku negocjacje odbywały się przez przesyłanie pocztą elektroniczną umowy korygowanej w trybie śledzenia zmian – i ta korespondencja elektroniczna została przedstawiona jako dowód w sprawie i ostatecznie stanowiła podstawę rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do naszej argumentacji i oddalił powództwo przeciwko naszemu Klientowi o zapłatę ponad pół miliona złotych odszkodowania. Ta sprawa doskonale pokazuje, że literalne brzmienie postanowień podpisanej wersji umowy nie musi ...