Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Pięć typowych błędów w umowach wdrożeniowych

Niepowodzenie projektu IT ma o wiele większe skutki niż wartość samej umowy. Nie jest możliwe napisanie idealnego, precyzyjnego i niepozbawionego pola do interpretacji kontraktu, ale zbyt często zgadzamy się na zapisy jawnie prowokujące do sporów, których warto unikać. Przez wiele lat nieudane wdrożenia były traktowane jak siła wyższa, strata, którą trzeba przeboleć. Nigdy więcej. Zamawiający nie godzą się z niedokończonymi projektami, podobnie jak wykonawcy. Zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi obserwujemy wzrost liczby postępowań, a w procesach widać wszelkie zaniedbania procesu negocjacyjnego, a przede wszystkim wady samej umowy. Przedstawiamy pięć zagadnień, które najczęściej powodują nieporozumienia i spory. Wybór jest subiektywny. Przedmiot umowy (świadczenia): na co się właściwie umówiliśmy? Top of the top, crème de la crème umów wdrożeniowych. Studenci prawa nie są w stanie uwierzyć, że umowa wdrożeniowa nie opisuje precyzyjnie przedmiotu świadczenia. Wiemy, ...

Autorzy:

Ochrona danych osobowych w projektach wdrożeniowych

W znacznej części przypadków wykonawca, prowadząc wdrożenie systemu ERP, uzyskuje dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zamawiającego. Bardzo często z sytuacją taką spotykamy się w przypadku wdrożeń systemów informatycznych w obszarach HR oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla osób prywatnych, poczynając od wodociągów czy elektrowni, a kończąc na sklepach internetowych. Z drugiej strony, w związku z przewidzianymi procedurami zarządzania personelem, realizacja umowy wdrożeniowej zazwyczaj wiąże się z przedstawieniem zamawiającemu wielu danych osobowych personelu wykonawcy skierowanego do realizacji prac wdrożeniowych (np. dane personalne pracowników, informacje o odbytych szkoleniach, posiadanych certyfikatach). Niekiedy umowa wdrożeniowa zakłada nawet przekazanie zamawiającemu kompletnych CV pracowników wykonawcy w celu doboru konsultantów skierowanych do realizacji projektu. Zazwyczaj w przypadku takim, jak opisany powyżej, z punktu widzenia regulacji do ...

Autorzy:

Prawa autorskie w projektach IT. Głównie o różnicach między przeniesieniem praw a licencjami

Pomysł, aby ochronę rozwiązań branży IT oprzeć na prawie autorskim nie był specjalnie szczęśliwy. Prawo autorskie stworzono z myślą o twórcach oraz odbiorcach. Jednym przyznano stosunkowo daleko idącą, choć nader specyficzną, ochronę, drugim – szereg uprawnień mających na celu możliwość korzystania z dzieł twórców. Dla rozwijającego się przemysłu softwarowego było to nie do zaakceptowania – specyfika ochrony twórców zbyt często działała wbrew interesom ich pracodawców, specyfika uprawnień użytkowników była groźna jeszcze częściej (vide: dozwolony użytek osobisty). Zrobiono to, co było najłatwiejsze – wprowadzono do systemu szereg wyjątków i zmian, które pozbawiły sensu wiele instytucji prawa autorskiego. Na dodatek zmieniono interpretację klasycznych przepisów – to, co było dozwolone jeszcze przed chwilą, okazało się nielegalne. I teraz żyjemy w tym właśnie świecie – z szeregiem zmian, nowych przepisów, nowego rozumienia wiekowych konstrukcji prawnych. Jeżeli dołożymy do tego nieintuicyjność ochrony tzw. w ...