Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Pięć typowych błędów w umowach wdrożeniowych

Niepowodzenie projektu IT ma o wiele większe skutki niż wartość samej umowy. Nie jest możliwe napisanie idealnego, precyzyjnego i niepozbawionego pola do interpretacji kontraktu, ale zbyt często zgadzamy się na zapisy jawnie prowokujące do sporów, których warto unikać. Przez wiele lat nieudane wdrożenia były traktowane jak siła wyższa, strata, którą trzeba przeboleć. Nigdy więcej. Zamawiający nie godzą się z niedokończonymi projektami, podobnie jak wykonawcy. Zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi obserwujemy wzrost liczby postępowań, a w procesach widać wszelkie zaniedbania procesu negocjacyjnego, a przede wszystkim wady samej umowy. Przedstawiamy pięć zagadnień, które najczęściej powodują nieporozumienia i spory. Wybór jest subiektywny. Przedmiot umowy (świadczenia): na co się właściwie umówiliśmy? Top of the top, crème de la crème umów wdrożeniowych. Studenci prawa nie są w stanie uwierzyć, że umowa wdrożeniowa nie opisuje precyzyjnie przedmiotu świadczenia. Wiemy, ...

Autorzy:

    Przetargi na rozwiązania open source

    Dla podmiotów publicznych, a także dla wykonawców startujących w przetargach, przydatna jest wiedza na temat zasad korzystania z wolnego oprogramowania (w tym open source) przy realizacji zamówień publicznych. Problematyka ta rzadko staje się przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej, co nie ułatwia oszacowania ryzyka. Popularność zyskuje pogląd, że wykonawca może zaoferować oprogramowanie rozpowszechniane na wolnej licencji jako produkt równoważny do "zamkniętego" produktu wymaganego przez zamawiającego. Kluczowe jest tu stwierdzenie, czy spełnia on wymagania zamawiającego i czy wypełnia wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria równoważności. Ciekawszy problem powstaje, jeżeli zamawiającemu zależy, aby otrzymać wyłącznie rozwiązanie bazujące na wolnym oprogramowaniu (przy założeniu, że zamawiający ma otrzymać oprogramowanie odpłatnie, bo tylko takich przypadków dotyczy prawo zamówień publicznych). Oczywiście postawienie takiego wymagania w praktyce uniemożliwia u ...