Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Jak sporządzić umowę na serwis internetowy …

W dzisiejszym świecie każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, staje przed wyzwaniem stworzenia serwisu internetowego dla swojej firmy. W większości przypadków prace takie są powierzane specjalistycznej firmie webmasterskiej. Spróbujemy odpowiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy oraz jakie postanowienia powinna zawierać umowa na wykonanie serwisu internetowego. Umowy na serwis www zależą, rzecz jasna, od wymagań zamawiającego. Budowa i wdrożenie takiego serwisu stanowić może rozbudowany projekt informatyczny, skomplikowany kontrakt, w tworzenie którego po obu stronach zaangażowane zostaną całe sztaby ludzi, w tym prawnicy specjalizujący się w branży IT. W artykule tym chciałbym zwrócić jednak uwagę na mniej doniosłe przedsięwzięcia informatyczne. Zaryzykuję stwierdzenie, że w większości przypadków, firmowy serwis internetowy sprowadza się do kilku, może kilkunastu „podstron", o charterze głównie informacyjnym. Dlatego też, pisząc ten artykuł myślałem głównie o umowach na wyko ...

Autorzy:

    Przetargi na rozwiązania open source

    Dla podmiotów publicznych, a także dla wykonawców startujących w przetargach, przydatna jest wiedza na temat zasad korzystania z wolnego oprogramowania (w tym open source) przy realizacji zamówień publicznych. Problematyka ta rzadko staje się przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej, co nie ułatwia oszacowania ryzyka. Popularność zyskuje pogląd, że wykonawca może zaoferować oprogramowanie rozpowszechniane na wolnej licencji jako produkt równoważny do "zamkniętego" produktu wymaganego przez zamawiającego. Kluczowe jest tu stwierdzenie, czy spełnia on wymagania zamawiającego i czy wypełnia wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria równoważności. Ciekawszy problem powstaje, jeżeli zamawiającemu zależy, aby otrzymać wyłącznie rozwiązanie bazujące na wolnym oprogramowaniu (przy założeniu, że zamawiający ma otrzymać oprogramowanie odpłatnie, bo tylko takich przypadków dotyczy prawo zamówień publicznych). Oczywiście postawienie takiego wymagania w praktyce uniemożliwia u ...

    Autorzy:

    Między precyzją a elastycznością

    Historia z życia wzięta Kilka tygodni temu poproszono mnie o mediację w sporze między dość znaną międzynarodową firmą a krajowym przedsiębiorstwem korzystającym od kilku lat z usługi kompleksowego outsourcingu IT. Sytuacja okazała się dość złożona, jeśli chodzi o kwestie prawne − strony od wielu miesięcy wykonywały umowę zgodnie z praktyką i wolą kierowników projektu, wolą zresztą wyjątkowo rozsądną, jednakże sprzeczną z zapisami umowy. Negocjatorzy opracowali kontrakt bardzo teoretyczny − ani nie opisywał wystarczająco dokładnie zakresu usług, ani nie pozwalał na zmiany nieżyciowych zapisów. Jednym słowem: koszmar. Jeśli oprzeć się na samych zapisach, wykonawca był na straconej pozycji − wszelkie zmiany umowy wymagały przecież „formy pisemnej pod rygorem nieważności". Jeśli zmusić wykonawcę do realizacji umowy wedle zapisów, zamawiający bardzo szybko znalazłby się na skraju przepaści. Lege artis. Udało nam się zażegnać spór, ale konflikt ten uzmysłowił, jak ogromną wagę należy przykładać d ...