Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Ochrona danych osobowych w projektach wdrożeniowych

W znacznej części przypadków wykonawca, prowadząc wdrożenie systemu ERP, uzyskuje dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zamawiającego. Bardzo często z sytuacją taką spotykamy się w przypadku wdrożeń systemów informatycznych w obszarach HR oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla osób prywatnych, poczynając od wodociągów czy elektrowni, a kończąc na sklepach internetowych. Z drugiej strony, w związku z przewidzianymi procedurami zarządzania personelem, realizacja umowy wdrożeniowej zazwyczaj wiąże się z przedstawieniem zamawiającemu wielu danych osobowych personelu wykonawcy skierowanego do realizacji prac wdrożeniowych (np. dane personalne pracowników, informacje o odbytych szkoleniach, posiadanych certyfikatach). Niekiedy umowa wdrożeniowa zakłada nawet przekazanie zamawiającemu kompletnych CV pracowników wykonawcy w celu doboru konsultantów skierowanych do realizacji projektu. Zazwyczaj w przypadku takim, jak opisany powyżej, z punktu widzenia regulacji do ...

Autorzy:

DRM i inne cuda – ochrona zabezpieczeń technicznych

Internet stał się niezwykle atrakcyjnym narzędziem prowadzenia biznesu przez wydawnictwa czy firmy fonograficzne. Powstają specjalistyczne serwisy internetowe zajmujące się handlem wyłącznie elektronicznymi wydaniami książek (e-book), filmów czy albumów muzycznych w formacie plików MP3. Tytułem przykładu, w roku 2000 Stephen King podjął pionierską decyzję o publikacji swojej powieści „Riding the Bullet" wyłącznie w formie elektronicznej. Książką sprzedawana była w formie zabezpieczonego przed kopiowaniem pliku PDF, w cenie 2.5 $ za kopię. W niedługim czasie po premierze książki, prasa komputerowa doniosła o złamaniu zabezpieczeń e-booka i rozpowszechnianiu w sieci pirackich kopii książki. Pokusa piractwa, jest tym większa, iż zapis cyfrowy pozwala na wykonanie niewielkimi kosztami kolejnych, nie odbiegających jakością od „oryginału" kopii utworu. Sieć pozwala na dalsze niemal nieograniczone, wykonywanie i niekontrolowane rozpowszechniania tego rodzaju cyfrowych kopii e-booka, czy innego utworów. Mo ...

Autorzy:

Jak sporządzić umowę na serwis internetowy …

W dzisiejszym świecie każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, staje przed wyzwaniem stworzenia serwisu internetowego dla swojej firmy. W większości przypadków prace takie są powierzane specjalistycznej firmie webmasterskiej. Spróbujemy odpowiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy oraz jakie postanowienia powinna zawierać umowa na wykonanie serwisu internetowego. Umowy na serwis www zależą, rzecz jasna, od wymagań zamawiającego. Budowa i wdrożenie takiego serwisu stanowić może rozbudowany projekt informatyczny, skomplikowany kontrakt, w tworzenie którego po obu stronach zaangażowane zostaną całe sztaby ludzi, w tym prawnicy specjalizujący się w branży IT. W artykule tym chciałbym zwrócić jednak uwagę na mniej doniosłe przedsięwzięcia informatyczne. Zaryzykuję stwierdzenie, że w większości przypadków, firmowy serwis internetowy sprowadza się do kilku, może kilkunastu „podstron", o charterze głównie informacyjnym. Dlatego też, pisząc ten artykuł myślałem głównie o umowach na wyko ...

Autorzy:

Prawne aspekty SaaS

W ostatnim czasie coraz szerszym zainteresowaniem cieszą się udostępnienia oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS). W generalnym ujęciu model SaaS sprowadza się do zapewnienia klientowi możliwości dostępu do aplikacji zainstalowanych na serwerach (Data Center) usługodawcy, za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Zastosowanie tego rodzaju modelu udostępnienia oprogramowania wiąże się jednak z szeregiem nowych problemów prawnych. W prasie komputerowej, powszechnie przeciwstawia się model SaaS mający polegać na „wypożyczeniu", „użyczeniu" czy „najmie" oprogramowania, modelowi opartemu na licencjonowaniu oprogramowania. Tego rodzaju skróty myślowe, oddają niewątpliwe intencje biznesowe, w mojej ocenie nie tłumaczą jednak podstaw prawnych udostępniania oprogramowania. Analizę prawną rozpocząć powinniśmy od zasadniczego pytania, czy użytkownik korzystający z oprogramowania w modelu SaaS wkracza w monopol autorski, a zatem czy powinien dysponować stosownym uprawnieniem (np. licenc ...