Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

O zgodzie i braku zgody na marketing w internecie cd.

Nasz poprzedni tekst opisywał przeciekawy przypadek wirtualnej polski, która zaczęła jako jeden z pierwszych podmiotów uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych (nie należy mylić ze zgodą na cookies). Zarówno model biznesowy jak i implementacja zdziwiły nas, a ponieważ przypadek ten jest świetną ilustracja problemów z wdrożeniem RODO, napisaliśmy to co napisaliśmy, wskazując na przewagę praktyczną powoływania się na prawnie uzasadniony interes w miejsce zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów prowadzących działalność marketingową w Internecie. Sporo polubień, sporo pytań i dyskusji zarówno przez linkedin jak i bardziej prywatnych. Temat w naszej opinii powinien być dokładniej omówiony, stąd dalsza część rozważań. A MOŻE ...

Autorzy:

Co wspólnego ma Mazurek Wielkanocny z wdrożeniem RODO?

Data: 2018-03-31 Jak co roku wielu z nas spędzać będzie Wielkanoc w różnych miejscach. Krótka chwila w jednym domu (rodzice/teściowie, rodzeństwo, znajomi, etc.), potem zmiana. Szczęśliwi Ci, co zmieniają miejsce raz: znani mi rekordziści przemierzą w te święta ponad 1.000 km goszcząc w 4 domach.  Tradycyjnie gospodarze nie wypuszczą gości bez spróbowania chociażby po kawałku mazurka, makowca, sernika, piernika, orzechowca, jabłecznika. Karpatki, murzynka, babki, sernika wegańskiego z awokado czy bezglutenowego brownie. Druga tura to zjedzenie co najmniej 3 porcji żurku/chrzanówki/białego barszczu/rosołu/niepotrzebne skreślić a potrzebne dopisać. Następnie należy to wszystko okrasić porcją tradycyjnej sałatki jarzynowej/ziemniaczanej/wiosennej/zwał jak zwał. W międzyczasie obowiązkowe podzi ...

Autorzy:

PLUS MINUS STO DNI DO RODO, czyli czego się nauczyliśmy czego nadal nie wiemy, i o co w ogóle w tym chodzi. RODO – a cóż to?

Na początek roku krótki poradnik, dla tych, co zaspali zupełnie. RODO w pigułce i uproszczeniu. Zacznijmy od kilku podstawowych pojęć, założeń i wyjaśnień. RODO i GDPR to jedno i to samo, RODO jest skrótem polskiej nazwy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, GDPR skrótem nazwy angielskiej. Spotykane czasem UODO to obecna, polska ustawa o ochronie danych osobowych, która zostanie zastąpiona przez Rozporządzenie i nowa polską ustawę (wiem, uproszczenie, ale purystów proszę o wyrozumiałość). GIODO z kolei to ani UODO ani RODO, a polski organ nadzoru (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). GIODO w nowej polskiej ustawie (tej, co zastąpi UODO) będzie (zapewne, bo ustawy jeszcze nie ma) słodko nazwany PUODO – prezesem urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak łatwo się domyślić, UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) zastąpi GIODO. Tyle, jeżeli chodzi o podstawę skróty, będzie jeszcze ich trochę później. Rozporządzenie (RODO) obowią ...

Autorzy:

RODO last minute. Rzut oka z lotu ptaka na rewolucję w przepisach o ochronie danych osobowych

Data: 2017-09-28 Ochrona danych osobowych i prywatności to jedne z kluczowych wyzwań, które stoją przed współczesnymi społeczeństwami. Próbę kompleksowej regulacji prawnej tych kwestii stanowi ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod wieloma względami wprowadza ono zmianę rewolucyjną, dlatego warto zapoznać się bliżej z jego głównymi założeniami, jeszcze zanim zacznie być stosowane - 25 maja 2018 r. Serdecznie zapraszamy do lektury http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly ...

Autorzy:

Marketing osób trzecich

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO administrator danych może powołać się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(czyli podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator oraz podmiot przetwarzający). To administrator musi posiadać podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu strony trzeciej. Takie brzmienie przepisu daje możliwość do wyróżnienia dwóch rodzajów uzasadnionego interesu: „uzasadnionego interesu przetwarzania danych osobowych” – który dla legalności działania musi występować po stronie administratora; oraz  ...

Autorzy:

Kto za to zapłaci?

Czy operator telekomunikacyjny może obciążyć użytkowników kosztami modernizacji sieci? Otrzymałem ostatnio szereg zapytań dotyczących oceny następującej sytuacji. Dostawca Internetu, niezależnie od stałej, miesięcznej opłaty, zażądał uiszczenia "opłat dodatkowych związanych z modernizacją sieci telekomunikacyjnej". Provider postanowił bowiem wymienić kable oraz inne urządzenia sieciowe, za pomocą których świadczy swoje usługi - a kosztami obciążyć swoich klientów. Oczywiście, zgodnie z wyjaśnieniem dołączonym do faktury, modernizacja była potrzebna nie tyle operatorowi co właśnie użytkownikom sieci. Zaskoczeni otrzymaniem faktury klienci pytali przede wszystkim, czy takie opłaty za modernizację sieci telekomunikacyjnej rzeczywiście muszą ponieść. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga ustalenia, z czego wynika podstawa prawna takiego żądania. Unikając teoretycznych wywodów prawniczych, można stwierdzić, że generalnie podstawą taką może być albo konkretny przepis prawa, albo odpowiedni z ...

Autorzy:

Pułapki w umowach o pozycjonowanie

Konieczność pozycjonowania stron WWW jest obecnie niemal tak oczywista jak prowadzenie działań marketingowych. Część firm pozycjonuje swoje strony samodzielnie, jednak spora część zleca to zadanie na zewnątrz, zawierając umowy o pozycjonowanie. Zazwyczaj to firma pozycjonerska proponuje treść umowy, która następnie jest negocjowana i podpisywana. Na jakie aspekty umowy należy zwrócić szczególną uwagę? Najmniej wysublimowaną pułapką jest ograniczenie odpowiedzialności pozycjonera wyłącznie do jego starannego działania. W zamian za (stałą) opłatę miesięczną pozycjoner będzie się starał, ale nie gwarantuje wyników. Wszystko to jest, oczywiście, zgodne z prawem, ale niekorzystne dla klienta. Na szczęście tego typu zapisy pojawiają się coraz rzadziej, przede wszystkim z uwagi na czujność klientów i ich uwrażliwienie na wszelkie jawne ograniczenia odpowiedzialności firm SEO. Skupmy się zatem na bardziej wysublimowanych technikach, w których pozycjoner jednak "zobowiązuje się" do osiągnięcia wyników. ...

Autorzy:

Siła wyższa i jej skutki prawne

Wbrew pozorom, sprawa nie jest wcale taka oczywista. Zacznijmy od przepisów prawa. Pojęcie siły wyższej, choć wielokrotnie używane, nie doczekało się w polskim prawie umów swojej definicji. Powszechnie uznaje się jednak, iż siła wyższa to zdarzenie: (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec. Tyle teorii, przejdźmy do przykładów. Najczęściej podawanymi przykładami siły wyższej są zdarzenia związane z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie. Drugą grupą są przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości - zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne. Wreszcie trzecia kategoria - działania władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie. I - z punktu widzenia tradycyjnego - w zasadzie to tyle. Nie jest więc tak, że siła wyższa to tylko - jak mawiają Anglicy - "act of God". Należy je ...

Autorzy:

Tylko do przetwarzania

Kopie zapasowe systemów informatycznych nie stanowiły dotąd przedmiotu nadzwyczajnego zainteresowania prawników. Owszem, w niektórych sektorach pojawiły się regulacje quasi-prawne dotyczące ich sporządzania (np. sektor bankowy), ale takie regulacje to raczej wyjątek niż reguła. Stan ten uległ jednak zmianie w drugiej połowie 2009 roku, wraz z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I OSK 633/08). Rozstrzygnięcie dotyczyło przetwarzania danych osobowych w kopii zapasowej systemu informatycznego w sytuacji, gdy odpadła podstawa przetwarzania danych w systemie. Przedstawiając problem bardziej obrazowo: do systemu wprowadzane są dane osobowe, które przedsiębiorca ma prawo przetwarzać (np. dane klientów, pracowników etc.). W ramach backupowania dane zapisywane są w kopii zapasowej. Po jakimś czasie znika podstawa przetwarzania danych osobowych w systemie (np. klient wycofuje zgodę na ich przetwarzanie), a więc dane z systemu zostają usunięte. Pozostają natomiast dane zapisane w kopii zapaso ...