Tarcza i Tarcza 2.0. Co dla startupów i vendorów IT

Tarcza i Tarcza 2.0. Co dla startupów i vendorów IT. Zwolnienia z ZUS dla kontraktorów na b2b. Dopłaty do pensji, postojowe i inne środki antykryzysowe z perspektywy sektora IT.

Webinarium odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.00

Celem webinarium jest omówienie głównych założeń programów pomocowych mających łagodzić skutki Covid-19 z perspektywy spółek technologicznych. Omówione zostaną kryteria jakie muszą spełnić podmioty aby uzyskać pomoc, główne programy pomocowe oraz środki jakie można uzyskać od organów władzy publicznej. Prezentacja będzie brała pod uwagę specyfikę sektora IT, szczególny nacisk zostanie położony na samozatrudnionych oraz dofinansowania dla spółek technologicznych. Przedstawione zostaną także nowe, niestety skromne, propozycje zmian określanych jako tarcza 2.0.

Przedstawione zostaną m. in.:

  1. Program dopłat do pensji z FGŚP;
  2. Możliwości zmiany warunków umów z pracownikami;
  3. Dofinansowanie od starostów;
  4. Mikropożyczki i postojowe;
  5. Zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych i płatników składek;
  6. Dofinansowanie od instytucji rozwojowych (PFR i BGK).