Renegocjacje wysokości czynszu najmu

Pandemia Covid-19 zaczyna odbijać się negatywnie na każdym sektorze gospodarki. Najszybciej problem odczuwają najemcy lokali komercyjnych, które stoją puste. Do tej pory tak zrealizowane jak i zapowiadane działania Rządu nie przynoszą rozwiązania problemu płatności czynszu najmu za lokal, w którym nie można prowadzić działalności, albo ta działalność jest znacznie ograniczona. Dlatego też najemcy wciąż powinni liczyć się z egzekwowaniem praw przez drugą stronę umowy.