Spory

K

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem prawników, który rozwiązuje spory. Najlepiej czujemy się w sporach technologicznych, budowlanych oraz finansowych. Czujemy się komfortowo w tych obszarach gospodarki, które do niedawna jeszcze nie istniały. Potrafimy doradzić jak uniknąć sporu, jak wygasić spór lub jak rozwinąć spór z korzyścią dla naszego klienta.

Połączenie doświadczenia projektowego i wiedzy prawniczej pozwala nam posługiwać się językiem technicznym, językiem biznesu i prawa. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawnie uzyskać potrzebne informacje i podać je w przyjazny sposób sędziemu lub prokuratorowi – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Posiadamy doświadczenie w zawieraniu ugód z sektorem publicznym po stronie wykonawców i zamawiających. Potrafimy zrozumieć potrzeby zamawiającego publicznego w procesie ugodowym. Nie pozostawiamy tych potrzeb bez zaadresowania.

Jesteśmy rozpoznawani jako czołowy polski zespół procesowy w rankingu Rzeczpospolitej (2017-2019), a partner zarządzającym praktyką rozwiązywania sporów – Wojciech Jarosiński – został dwukrotnie liderem polskich prawników procesowych w rankingu Rzeczpospolitej (2018 i 2019).

Konrad Zyznar
Najlepszą osobą do kontaktu w tej sprawie jest :

Wojciech Jarosinski

wjarosinski@maruta.pl
C

Co robimy

Wsparcie wykonania strategicznych umów

W przypadku wykonywania umów, które obarczone są wysokim ryzykiem lub są ważne dla organizacji doradzamy już od dnia złożenia podpisu pod umową. Wspieramy bieżące wykonywanie postanowień umowy; dbamy, aby procedury nie były nadużywane oraz aby od początku realizacji nie gromadziły się zbędne ryzyka; obsługujemy odbiory od strony formalnej i pomagamy dostrzec z wyprzedzeniem potencjalne zagrożenia.

Przedprocesowe zarządzanie sporem

Kiedy realizacja projektu zaczyna napotykać trudność wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu wykonywaniem kontraktów, przygotowaniem do wyjścia z kontraktu oraz wykonaniem wyjścia z kontraktu w sposób bezpieczny dla naszego Klienta. Przeprowadzone przez nas działania mają na celu:

  • zwiększenie szans powodzenia w sądzie,
  • zachęcenie drugiej strony do alternatywnego rozwiązania sporu z naszym Klientem,
  • zwiększenie wartości potencjalnej ugody.

Spory sądowe

Oferujemy tylko jedną strategię procesową – wygraną. Pomożemy dokonać chłodnej kalkulacji opłacalności realizacji tej strategii i tym samym inwestycji w nowy projekt – proces sądowy; zbierzemy i zabezpieczymy dowody papierowe, elektroniczne oraz osobowe; dokonamy ich segregacji i kategoryzacji przy zastosowaniu narzędzi informatycznych; będziemy reprezentować interesy naszego Klienta przed sądami na każdym etapie postępowania..

Prawne zabezpieczenie zmiany

Kiedy przedsiębiorstwo mierzy się z koniecznością zmiany w funkcjonowaniu, która wywołana jest czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi potrafimy doradzić jak przejść przez zmianę najmniejszym kosztem prawnym i optymalnym kosztem ekonomicznym. Doradzimy jak sprawnie kończyć współpracę w kontrahentami, jak zamknąć nierentowne linie biznesowe. Wykonamy za przedsiębiorcę poszczególne kroki.

Postępowania karne

Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych; tłumaczymy organom postępowania przygotowawczego wszelkie zawiłości skomplikowanych projektów informatycznych.
Pomagamy zarządom spółek w trudnych chwilach.

Z

Zespół

Zespół rozwiązywania sporów.
K

Kontakt

W sprawie sporów skontaktuj się z Wojciechem Jarosinskim
wjarosinski@maruta.pl

SKONTAKTUJ SIĘ