Renegocjacje wysokości czynszu najmu

Pandemia Covid-19 zaczyna odbijać się negatywnie na każdym sektorze gospodarki. Najszybciej problem odczuwają najemcy lokali komercyjnych, które stoją puste. Do tej pory tak zrealizowane jak i zapowiadane działania Rządu nie przynoszą rozwiązania problemu płatności czynszu najmu za lokal, w którym nie można prowadzić działalności, albo ta działalność jest znacznie ograniczona. Dlatego też najemcy wciąż powinni liczyć się z egzekwowaniem praw przez drugą stronę umowy.

Proponujemy podjęcie kroków pranych, których celem jest doprowadzenie do wstrzymania zapłaty lub redukcji wysokości czynszu najmu w czasie epidemii.

Diagnoza

  1. Ocena czy Twojemu przedsiębiorstwu grozi skorzystanie przez najemcę z zabezpieczenia płatności czynszu najmu, np. gwarancji bankowej, weksla, wypowiedzenia oraz wskazówki jak temu przeciwdziałać.
  2. Ocena czy Twoje przedsiębiorstwo może skorzystać z oferowanych przez Rząd narzędzi w ramach tarczy antykryzysowej, np. zapowiadanego obniżenia czynszu najmu o 90%, zakazu wypowiadania umowy najmu.
  3. Identyfikacja „zabezpieczeń” wbudowanych w umowę, które Twoje przedsiębiorstwo może wykorzystać w negocjacjach z wynajmującym, np.: waloryzacja lub renegocjacje kwoty czynszu w przypadku zmiany kursu EUR, zwolnienie z zapłaty kary umownej, siła wyższej, żądanie obniżenia czynszu lub opłat eksploatacyjnych.
  4. Przygotowanie pozycji Twojego przedsiębiorstwa do renegocjacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, np.: zniesienia opłat za składowe części najmu, ustalenie czy wynajmujący dostarcza wszystko, co powinien (np. możliwość korzystania z budynku, dostęp do klientów).

Działanie

  1. Renegocjacje: oparta na diagnozie próba renegocjacji warunków najmu.
  2. Wezwanie adwokackie: pierwszy krok eskalacji, który w oparciu o diagnozę pokazuje możliwe roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu oraz ograniczenie odpowiedzialności najemcy niewykonanie umowy z owodu epidemii.
  3. Zabezpieczenie: wynikający z diagnozy drugi krok eskalacji polegający na sądowym zabezpieczeniu przed skorzystaniem z gwarancji czy wypowiedzeniem umowy najmu.

Zespół rozwiązywania sporów kancelarii Maruta Wachta to 12 prawników, posiadających doświadczenie w renegocjacjach umów, zawieraniu ugód oraz prowadzeniu sporów wynikające z setek spraw. Jesteśmy rozpoznawani jako czołowy polski zespół procesowy w rankingu Rzeczpospolitej (2017-2019), a partner zarządzającym praktyką rozwiązywania sporów – Wojciech Jarosiński – został dwukrotnie liderem polskich prawników procesowych w rankingu Rzeczpospolitej (2018 i 2019).

Kontakt do adwokatów z zespołu rozwiązywania sporów:

Adwokat Wojciech Jarosiński
wjarosinski@maruta.pl, +48 601 543 524

Adwokat Damian Gudel
dgudel@maruta.pl, +48 697 795 601

Adwokat Magdalena Treichel
mtreichel@maruta.pl, +48 795 516 978

Adwokat Michał Grodziewicz
mgrodziewicz@maruta.pl, +48 532 107 086

Adwokat Ewa Podogrodzka
epodogrodzka@maruta.pl, +48 609 074 715