Czy Twoja kontraktowa siła wyższa reguluje stan zagrożenia epidemią?

Czy kontraktowa siła wyższa występuje od dnia ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020?

Polski kodeks cywilny nie zawiera regulacji siły wyższej, która pozwala na modyfikację umowy w nadzwyczajnych sytuacjach. Ustawodawca pozostawił tę kwestię do regulacji stronom umów. Standardowe brzmienie kontraktowej siły wyższej odnosi się do „epidemii”. Rzadziej widujemy postanowienia odnoszące się do „stanu zagrożenia epidemicznego”, tj. pojęcia z ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Patrząc więc czysto formalnie na aktualny stan spraw w Polsce, zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego dziś w Polsce mamy do czynienia ze stanem zagrożenia epidemicznego, a nie epidemią.

Powstaje więc pytanie czy kontraktowa regulacja siły wyższej będzie miała zastosowanie do następstw aktualnie panującego koronawirusa oraz następstw wynikających ze środków nałożonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.?

Naturalnie, wszystko zależy od szczegółowego brzmienia naszego kontraktowego postanowienia regulującego siłę wyższą. Natomiast jeżeli nasza kontraktowa regulacja „siły wyższej” nie obejmuje „stanu zagrożenia epidemicznego”, a „epidemię” pozostaniemy z regulacjami kodeksowymi.

Jakie są to regulacje pisze Ewa i Konrad w artykule w Rzeczpospolitej (link na profilu Maruta Wachta). Na bieżąco będziemy również publikować kolejne informacje o tym, jak prawnie odpowiedzieć na aktualną sytuację.